အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သို႔ စည္းရံုးေရးခရီး ထြက္ခြာ
DASSK Political Trip 20120217

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေစာင့္ႀကိဳေနၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ား

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ ဧရာ၀တီတိုင္း ဖ်ာပံုၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔ မနက္ ၆ နာရီခြဲက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္းဆိပ္ခံေဘာတံတား အမွတ္ (၂) မွ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္နဲ႔ ခရီးထြက္ခြာသြားခဲ့ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ျပန္လည္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ဧၿပီလတြင္ ျပဳလုပ္မယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ျပင္ဆင္လွ်က္ရွိရာ ပါတီဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္မ်ား ထြက္ခြာလ်က္ ရွိပါတယ္။ ထိုသို႔ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္မ်ား ထြက္ခြာလ်က္ရွိရာ အာဏာပိုင္မ်ားအေနနဲ႔ အကူအညီေပးမွဳမ်ား ရွိသလို လူထုေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားတဲ့ေနရာမ်ားကို အသံုးျပဳရန္ ျငင္းပယ္ျခင္း အပါအ၀င္ အဆင္မေျပမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚရန္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။
DASSK Political Trip 20120217

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ခရီးထြက္ခြာသြားတဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ လွည္းတန္း ဆိပ္ခံေဘာတံတား အမွတ္ (၂)

DASSK Political Trip 20120217

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေစာင့္ႀကိဳေနၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ား

DASSK Political Trip 20120217

ျပည္သူမ်ားအား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွဳတ္ဆက္စဥ္

DASSK Political Trip 20120217

DASSK Political Trip 20120217

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ေပၚ၌ ခရီး မထြက္ခြာမီ ေတြ႕ရစဥ္

DASSK Political Trip 20120217

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စီးနင္းလိုက္ပါသြားတဲ့ ရွပ္ေျပးေရယာဥ္ လွည္းတန္းဆိပ္ကမ္း ဆိပ္ခံေဘာတံတား အမွတ္ (၂) မွ ထြက္ခြာစဥ္

DASSK Political Trip 20120217

သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ ဖ်ာပံု - Feb 17 2012 01:30 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005