ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ေဒၚစုစုလြင္အတြက္ စည္းရံုးေရး ခရီးစဥ္ (၂)
DASSK Thone GwaTrip

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကိုယ္စားျပဳကာ ရန္ကုန္တိုင္း၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ ေဒၚစုစုလြင္ (အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ထိပ္တန္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ဦးလြင္ရဲ့သမီး) အတြက္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္အျဖစ္ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ရန္ကုန္တိုင္း သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ကို သြားေရာက္ကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဟာေျပာပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို ေဟာေျပာပြဲတြင္ တိုင္းျပည္ပညာေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျခားပါတီမ်ားကလည္း ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ အေၾကာက္တရား ကင္းကင္းရွင္းရွင္းနဲ႔ မဲထည့္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လာမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၄၈ ေနရာစလံုး အႏိုင္ရရန္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားပါတယ္။ ေဒၚစုစုလြင္ဟာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ထိပ္တန္းတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဦးလြင္ရဲ့သမီးျဖစ္ကာ ပညာေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူတဦး ျဖစ္ပါတယ္။
DASSK Thone GwaTrip

DASSK Thone GwaTrip

DASSK Thone GwaTrip

DASSK Thone GwaTrip

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္ သံုးခြၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္တိုင္း - Feb 27 2012 11:49 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005