စစ္ေဘးသင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ အႏုပညာပြဲ (၃)
Save The War Victims Fundraising Event

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ျပင္သစ္သံရံုး ယဥ္ေက်းမွဳဌာနတြင္ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က Save the War Victims အမည္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ရန္ပံုေငြ အႏုပညာပြဲတခု က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို အႏုပညာပြဲတြင္ ပန္းခ်ီ၊ ဓါတ္ပံု၊ အႏုပညာပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့ ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲနဲ႔အတူ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား ရိုးရာ အဆိုအကမ်ား၊ ေတးသံရွင္ ေကဂ်ာႏူး၊ ခ်ိဳၿပံဳး၊ ခ်စ္သုေ၀၊ ေနေနာ္တို႔ရဲ့ ေတးသံသာမ်ား The Outsider ၊ The Miss ၊ ဂီတမိတ္အဖြဲ႕မ်ားရဲ့ တီးခတ္ သီဆို ေဖ်ာ္ေျဖမွဳမ်ား ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ထို အႏုပညာပြဲတြင္ ပါ၀င္ ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ ေတးသံရွင္ ခ်စ္သုေ၀က စစ္ေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ က်ပ္တသိန္း ထည့္၀င္ လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
Save The War Victims Fundraising Event

Save The War Victims Fundraising Event

Save The War Victims Fundraising Event

Save The War Victims Fundraising Event

ဓါတ္ပံုသတင္း - စစ္ေဘးသင့္ ကခ်င္ျပည္သူမ်ား ရန္ပံုေငြ ပြဲ - Feb 27 2012 11:07 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005