နယူးေယာက္ေဒသ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ အဆင္မေျပမွဳမ်ား

နယူးေယာက္ေန ျမန္မာ အေမရိကန္ အိမ္ရွင္မတဦး မဲေပးေနစဥ္

၂၀၁၂ ႏို၀င္ဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ နယူးေယာက္ေဒသ၌ မဲေပးခဲ့ၾကရာတြင္ အဆင္ေျပမွဳမ်ား ရွိခဲ့သလို အဆင္မေျပမွဳမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတခုထဲ မဟုတ္ဘဲ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ရဲ့ ျပည္နယ္အဆင့္ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဗဟိုအစိုးရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ စသည္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။

နယူးေယာက္ေဒသက မဲရံုမ်ားကို နံနက္ ၆ နာရီမွ ည ၉ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ပံုမွန္အားျဖင့္ နယူးေယာက္ေဒသက မဲရံုမ်ားကို ည ၉ နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရတဲ့အေၾကာင္းကေတာ့ ေန႔လည္ပိုင္း အလုပ္လုပ္ၾကသူမ်ား အိမ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ မဲေပးႏိုင္ၾကဖို႔အတြက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီ တိုက္ခတ္ခဲ့တဲ့ နယူးေယာက္၀န္းက်င္ေဒသတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား၊ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သူမ်ားအေနနဲ႔ မိမိ မဲဆႏၵနယ္မ်ားတြင္ မဟုုတ္ဘဲ အဆင္ေျပတဲ့ေနရာတြင္ မဲေပးႏိုင္ၾကဖို႔ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္က တခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မဲရံု ဖြင့္လွစ္ဖို႔ အဆင္မေျပခဲ့ရသလို နယူးေယာက္ စေတတဲန္အိုင္းလဲန္း၊ ေရာ့က္ကေ၀းကမ္းေျခ စတဲ့ေနရာမ်ားတြင္လည္း မဲရံုဖြင့္မယ့္ေနရာမ်ား မရွိ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

မုန္တုိင္းဒဏ္ခံေဒသမ်ားတြင္ မဲေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ယာယီတဲမ်ား ေဆာက္လုပ္ စီစဥ္ခဲ့ရသလို မီးစက္မ်ားနဲ႔ လွ်ပ္စစ္မီးေပးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ေအးခ်မ္းလွတဲ့ ရာသီဥတုအတြင္း မဲရံုတာ၀န္ရွိသူမ်ား ခ်မ္းခ်မ္းစီးစီးနဲ႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရၾကပါတယ္။ အခက္အခဲမ်ားအၾကားက မဲေပးႏိုင္ေအာင္ တာ၀န္ရွိသူေတြက စီစဥ္ေပးတဲ့အတြက္ မဲေပးၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေက်နပ္မွဳရွိၾကတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

မဲေပးမွဳနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္ခ်မ္းသာခဲ့သူမ်ား ရွိသလို မဲေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့ၾကရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိတဲ့အတြက္ စိတ္ အခန္႔မသင့္မွဳမ်ားလည္း ရွိခဲ့ၾကပါတယ္။ နယူးေယာက္၌ မဲေပးၾကရာတြင္ မဲေပးရမယ့္စာရြက္ ထုတ္ေပးၿပီး မဲဆႏၵရွင္က မိမိ ေရြးခ်ယ္လိုတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းကို အမွတ္အသားျပဳ ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး ထိုစာရြက္ကို မဲရံုတာ၀န္ရွိသူေရွ႕တြင္ စကဲန္နာ (Scanner) နဲ႔ မိတၱဴကူးကာ အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္နဲ႔ မွတ္တမ္းတင္ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါ စကဲန္နာ ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳမ်ား ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အခ်ိဳ႕မဲရံုမ်ားတြင္ ၁ နာရီ၊ ၁ နာရီခြဲၾကာေအာင္ တန္းစီခဲ့ၾကရပါတယ္။

ဟာရီကိန္းစဲန္ဒီဒဏ္ခံခဲ့ရသူမ်ားအေနနဲ႔ အဆင္ေျပတဲ့ မဲရံုကို သြားေရာက္ မဲေပးႏိုင္ေၾကာင္း နယူးေယာက္ျပည္နယ္အႀကီးအကဲ အင္ဒရူး ကိုမိုက ကပ္ၿပီး ေၾကျငာခဲ့ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မဲရံုတာ၀န္ရွိသူေတြ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိခဲ့ၾကတဲ့အတြက္ မဲမေပးႏိုင္မွဳေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ မဲဆႏၵနယ္အလိုက္ ျပည္နယ္နဲ႔ ဗဟိုအစိုးရအဆင့္ မဲေပးရမွဳေတြ ရွိတဲ့အတြက္ အဆင္ေျပရာ မဲရံုကို သြားေရာက္ မဲေပးတဲ့အခါ သမၼတ ေရြးခ်ယ္မွဳကို အဓိကထား မဲေပးႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ျပည္နယ္အႀကီးအကဲက ေျပာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း မဲရံုေတြကို သြားၾကတဲ့အခါမွာေတာ့ ေျပာခဲ့သလို အဆင္ေျပခဲ့ျခင္း မရွိခဲ့ၾကတာပါ။

ကိုယ္ေတြ႕ႀကံဳရသူတဦးကလည္း “ကၽြန္ေတာ္ မဲသြားေပးတဲ့ မဲရံုက တာ၀န္ခံေတြဟာ အသက္အရြယ္ ႀကီးသူေတြ မ်ားတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္မဲစာရင္းကို ရွာတဲ့အခါ တာ၀န္ခံကို ကိုယ္က ကူညီၿပီး ရွာေပးခဲ့ရတာ ႀကံဳခဲ့တယ္။ မဲစာရင္းထဲမွာ ကိုယ့္အမည္ မပါလာတဲ့အတြက္ ဘာ့ေၾကာင့္ မပါတာလဲဆိုၿပီး ေမးေနတာေတြ ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ေနာက္ၿပီး မဲစာရင္းထဲမွာ မပါသူေတြကို မဲေပးႏိုင္ဖို႔ စီစဥ္ေပးတဲ့အခါမွာ အားနည္းေနတာကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရတယ္။“ လို႔ ယေန႔ျမန္မာကို ေျပာပါတယ္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ အနီးတ၀ိုက္မွာ မဲေပးႏိုင္မွဳ အခက္အခဲေတြ ေတြ႕ခဲ့ေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြအေနနဲ႔ ဟာရီကိန္း စဲန္ဒီဒဏ္ကို ခံစားေနရတဲ့ ျပည္သူေတြ မဲေပးႏိုင္ဖို႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မဲ ေရတြက္မွဳကို အီလက္ထရြန္းနစ္စနစ္နဲ႔ လုပ္ကိုင္ၾကတဲ့အခါ ႀကံဳေတြ႕ရတဲ့ အခက္အခဲမ်ားကိုေတာ့ ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြၾကရဦးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္း - နယူးေယာက္ေဒသ ေရြးေကာက္ပြဲကိစၥ အဆင္မေျပမွဳမ်ား - Nov 7 2012 10:39 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005