အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သင္ေထာက္ကူျပဳ သင္တန္းဆင္းပြဲ

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပညာေရးကြန္ရက္၊ ပညာဒါနေက်ာင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားမွဳ အေထာက္ကူျပဳသင္တန္း အပတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရန္ကုန္တုိင္း၊ အေနာက္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ထို အခမ္းအနားကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယကအဖြဲ႕၀င္ ဦးတင္ဦး၊ ပညာေရးကြန္ရက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ေစတနာနဲ႔ သင္တန္း ပို႔ခ်ေပးတဲ့ ေတာတိုက္ဓမၼတကၠသိုလ္က ဆရာ ဦးေအးေသာင္းနဲ႔ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ Thinking Classroom Foundation က ေဒါက္တာသိန္းလြင္နဲ႔ ဆရာ ဆရာမမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ ပညာဒါနေက်ာင္း ဆရာ ဆရာမမ်ား စသည္ျဖင့္ ပရိသတ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပညာေရးကြန္ရက္၊ ပညာဒါနေက်ာင္း၊ ဆရာ ဆရာမမ်ား သင္ၾကားမွဳ အေထာက္ကူျပဳသင္တန္းကို သီတင္းကြ်တ္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔မွ ႏို၀င္ဘာ ၄ ရက္ေန႔အထိ ဇံု ၅ ဇံု ခြဲကာ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို သင္တန္းကို ပညာေရးကြန္ရက္တြင္ ပါ၀င္တဲ့ မူလတန္းနဲ႔ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃၅ ေက်ာင္းက ဆရာ ဆရာမ ၁၈၁ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆရာ ၂၅ ဦးက သင္ၾကားမွဳ အေထာက္အကူျပဳ ဘာသာရပ္မ်ား သင္ၾကား ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပညာေရးကြန္ရက္အေနနဲ႔ အေမ့အိမ္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား အပါအ၀င္ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ မိသားစု၀င္ ကေလးငယ္မ်ားအား အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားေပးေနတဲ့ ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာ ဆရာမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုလို သင္ၾကားမွဳ အေထာက္ကူျပဳသင္တန္းမ်ား စီစဥ္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၅ ရက္ေန႔၊ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရန္ကုန္တုိင္း၊ အေနာက္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့တဲ့ သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နာယက ဦးတင္ဦး၊ သင္ၾကားမွဳ အေထာက္ကူျပဳသင္တန္းဆရာမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ဦးေအးေသာင္း၊ ေဒါက္တာသိန္းလြင္တို႔က သင္တန္းဆင္း အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား ဆရာ ဆရာမမ်ားအား သင္တန္းဆင္းလက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

သတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သင္ေထာက္ကူျပဳ သင္တန္းဆင္းပြဲ - Nov 6 2012 12:21 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005