ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ား ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး
HRDP Meeting in Pyay

ျမန္မာျပည္သူမ်ားအၾကား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာ သိရွိလာႏိုင္ေစရန္ ရည္ရြယ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲတခုကို ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ားနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို စိတ္၀င္စားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘိုကေလးေဒသ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူ ကိုေစာဗန္းကူး၊ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူ ကိုေနစိုး၊ ကိုမ်ိဳးမင္းေ၀နဲ႔ ျပည္ေဒသခံ လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူ ကိုေဇာ္ထြန္းတို႔က လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္သူမ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္အတန္ၾကာကတည္းက ျမန္မာျပည္အတြင္း လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ လွဳပ္ရွား ေဆာင္ရြက္စဥ္ လူစုလူေ၀းနဲ႔ ေခ်ာင္းေျမာက္ ရိုက္ႏွက္ခံရျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရျခင္း စတဲ့ အေႏွာက္အယွက္မ်ိဳးစံု ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရသလို အထင္ကရ လူ႔အခြင့္အေရး ေဆာင္ရြက္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက လီဆည္အမွဳမ်ားနဲ႔ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းခ်ခဲ့ပါတယ္။
HRDP Meeting in Pyay

HRDP Meeting in Pyay

HRDP Meeting in Pyay

ဓါတ္ပံုသတင္း - လူ႔အခြင့္အေရး လွဳပ္ရွားသူ ျပည္ၿမိဳ႕ - Feb 27 2012 07:26 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005