၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ မႏၲေလးတိုင္း ခရီးစဥ္ (၂)
88 Student Leaders in Mandalay

ကခ်င္ျပည္နယ္ကေန မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ခရီးထြက္ခြာခဲ့ၾကတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၅ ရက္ေန႔က ေလယာဥ္ခရီးစဥ္နဲ႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလးတိုင္းကို ေရာက္ရွိလာခဲ့တဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား မႏၲေလးတိုင္း၊ ေတာင္သာၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လွိဳက္လွဲစြာ ႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသလို လမ္းခရီးတေလ်ာက္မွာလည္း ႀကိဳဆို ႏွဳတ္ဆက္သူ အမ်ားအျပားကို ေတြ႕ခဲ့ၾကရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မႏၲေလးကို ေရာက္ရွိေနတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားဟာ မဟာျမတ္မုနိဘုရားအား ဦးခိုက္ ၾကည္ညိဳျခင္း၊ လူထုေဟာေျပာပြဲ ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လူမွဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘင္ပညာရွင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကကာ ျမန္မာျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ့က႑ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ မႏၲေလးခရီးစဥ္တေလ်ာက္တြင္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕မွဳမ်ား ရွိခဲ့ေပမယ့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ စာအုပ္ လက္မွတ္ထိုး ေရာင္းခ်မွဳ အစီအစဥ္ကိုေတာ့ အာဏာပိုင္မ်ားက ပိတ္ပင္ခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ အက်ဥ္းေထာင္မ်ားက လြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္တြင္း လွည့္လည္ကာ ျပည္သူလူထုနဲ႔ ေတြ႕ဆံုႏိုင္မွဳကေတာ့ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲရဲ့ ပံုရိပ္တခု ျဖစ္ပါတယ္။
88 Student Leaders in Mandalay

88 Student Leaders in Mandalay

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား ေဟာေျပာမွဳကို လာေရာက္ နားေထာင္ၾကတဲ့ ပရိသတ္

88 Student Leaders in Mandalay

ျပည္သူမ်ားအား မင္းကုိႏိုင္ ေဟာေျပာစဥ္

88 Student Leaders in Mandalay

ဓါတ္ပံုသတင္း - ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား မႏၲေလးခရီး - Feb 27 2012 04:55 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005