ျမန္မာသမၼတ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက ေမးခြန္းနဲ႔ အေျဖမ်ား (၈)

ျမန္မာသမၼတရံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ

၂၀၁၂၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္၊ မြန္းလြဲ ၂ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီ မိနစ္ ၂၀ အထိ ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၊ သမၼတအိမ္ေတာ္ သံတမန္ေဆာင္တြင္ က်င္းပတဲ့ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ သတင္းသမားမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲ အတြင္း သတင္းသမားမ်ားရဲ့ ေမးခြန္းမ်ား၊ ျမန္မာသမၼတ ေျဖဆိုခ်က္မ်ားအနက္ သမၼတရံုး တာ၀န္ရွိသူ ေဖ့စ္ဘြတ္တြင္ ေရးထားသမွ်ကို မွတ္တမ္းအျဖစ္ စုစည္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။ ထို ေတြ႕ဆံုပြဲဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂ ရက္ေန႔ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အာဏာသိမ္းျပီးေနာက္ ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ သတင္းသမားမ်ားနဲ႔ ျမန္မာအစိုးရေခါင္းေဆာင္တို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတြ႕ဆံုတဲ့ ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။


တရုတ္နိုင္ငံနွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ဆက္ဆံေရး မည္သို႕ ရိွပါသလဲဟု The Independence ဂ်ာနယ္မွ ေမးျမန္းခ်က္

ေကာင္းပါျပီ။ အဲေတာ့ တရုတ္နိုင္ငံ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံတကာလို နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိျပီးသား ကီလိုမီတာ နွစ္ေထာင္ေလာက္ ဒါ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဆက္စပ္ေနျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီအစိုးရခ်င္းတင္ မကပါဘူး လူလူခ်င္းလဲ နိစၥဓူဝ ကြ်န္ေတာ္တို႔သြားလာ ဆက္ဆံမႈေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ရိွေနပါတယ္။ အဲေတာ့ ေျပာၾကမယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ေတာ့ ဒါ အိမ္နီးနားခ်င္း နိုင္ငံ တစ္နိုင္ငံထဲမွာ ရင္းနီွးတဲ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အိမ္နီးနားနွစ္နိုင္ငံလို႔ ေျပာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းပဲ ေျပာရမယ္ ဆိုလို႔ရိွရင္ ဒီ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ့ တိုင္းျပည္ကို ခုနကလို စီးပြားေရးေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပိတ္ဆို႔ ထားတဲ့အခိ်န္ ဘယ္နိုင္ငံမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လွည့္ျပီးေတာ့ မၾကည့္တဲ့အခိ်န္ ဘယ္နိုင္ငံမွ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အကူအညီ မေပးတဲ့အခိ်န္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို စာနာျပီးေတာ့ ခုနကလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ ေခ်းေငြေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေပးတာေတြ Grant ေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ထုတ္ေပးတာေတြ Loan ေတြ ဒါဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ တရုတ္နိုင္ငံကပဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးေနတယ္ဆိုတာ အားလံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိပါတယ္၊ ေနာ္။ ဒါ အားလံုး ကြ်န္ေတာ္တို႔ သိရိွျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကလည္း ခုနကလို ကြ်န္ေတာ္တို႔ ေဒသတြင္း ေဒသတြင္းမွာေတာ့ ထားလိုက္ေတာ့ေပါ့ ေနာ္။ ေဒသတြင္းမွာေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ အာဆီယံ + ၃ အေနနဲ႔ပဲ သူက ပါတယ္။ နိုင္ငံတကာနယ္ပယ္မွာ တရုတ္နိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံဘက္ကေန အမ်ားႀကီး ရပ္တည္ျပီးေတာ့ ေထာက္ခံေပးတဲ့ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အၿမဲတမ္း ေထာက္ခံေပးေနတယ္။ သူ ့ၾကည့္ေတာ့ ခုနကလို အခက္အခဲ အၾကပ္အတည္း ႀကံဳေတြ႕ လာတဲ့အခါမွာ သူရဲ့ ဗီတိုအာဏာကိုပါ သံုးျပီးေတာ့မွ ျမန္မာနိုင္ငံဘက္ကေန ေထာက္ခံေပးတာ အဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျမန္မာလူမိ်ဳးဆိုတာ ဒါ ေက်းဇူးတရား၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သိတတ္တဲ့ လူမိ်ဳး၊ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေက်းဇူးတရား သိတတ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒါေတြဟာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေက်းဇူးတင္ရမယ့္ ထံုးတမ္းေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိုယ့္နိုင္ငံကို ဘယ္သူမွ ေဆးေဖာ္ေက်ာဖက္ မလုပ္တဲ့အခိ်န္ ဘယ္နိုင္ငံမွ အကူအညီမေပးတဲ့အခိ်န္ ဘယ္နိုင္ငံမွ လွည့္မၾကည့္တဲ့အခိ်န္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ့္ကို ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ထားတာ တရုတ္မွတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ လူတိုင္း ဒီေက်းဇူးတရား ေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဒါ မေမ့ေကာင္းပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ခုနကလို ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏွံမွဳဆိုတာ ကိုယ္ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွခ်င္သလို လာျပီးေတာ့ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏံွခ်င္လို႕ မရပါဘူး။ ဥပေဒေတြ ရိွပါတယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြ ရိွပါတယ္။ ဒီမွာ ခုနကလို မူဝါဒအေနနဲ႕ ခ်မွတ္ထားတာပါ။

နိုင္ငံျခား ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈေတြ လာမယ္ဆို တစ္အခ်က္က ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြ အကိ်ဳးစီးပြားကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဒါ မထိခိုက္ေစရပါဘူး။ ကိုယ့္ တိုင္းရင္းသားေတြ အကိ်ဳးစီးပြား၊ ေနာက္တစ္ခါ ကိုယ့္နိုင္ငံရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဒါ မထိခိုက္ေစရပါဘူး။ အဲေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕နိုင္ငံက ေစာေစာကေျပာသလို တရုတ္ခ်ည္းပဲ ခုနကလို လႊမ္းမိုးသြားတာ။ အေမရိကန္ခ်ည္းပဲ လာျပီးေတာ့ လႊမ္းမိုးသြားတာ ခုနကလို ဒီ က်န္တဲ့ နိုင္ငံေတြပဲ လာျပီးေတာ့ လႊမ္းမိုးသြားတယ္ဆိုတာဟာ နိုင္ငံရဲ့ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိခိုက္ေစတဲ့ ကိစၥ ပါ။ ဒါမိ်ဳး ကြ်န္ေတာ္တို႕ အျဖစ္မခံပါဘူး။ မူဝါဒကလဲ ဒီအတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခ်မွတ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ခုနကလို အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဒါ အထိပါး မခံပါဘူး။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႕ ဘာဆိုင္သလဲ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမွဳနဲ႕ဆိုရင္ ဆိုင္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ စနစ္မွာ နိုင္ငံေရးသမားဟာ ခုနကလို စီးပြားေရးသမားနဲ႕ သူက ေပါင္းထားရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ သူ မဲဆြယ္တဲ့အခါမွာ သူေငြလိုမယ္။ ေငြလိုတဲ့အခါမွာ ခုနလို စီးပြားေရးသမားဆီကေနျပီးေတာ့ ခုနကလို အကူအညီေတြ ရမယ္။ လွဴေငြေတြ ရမယ္။ စသည္အားျဖင့္ ဒါေတြကို ရယူရပါမယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ အေမရိကန္လဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ က်န္တဲ့ႏိုင္ငံေတြလဲ ဒီအတိုင္းပါပဲ။ အဲေတာ့ ဒီလို ရယူျပီးေတာ့ ခုနလို မဲဆြယ္မယ္။ မဲဆြယ္တဲ့အခါ ေရြးေကာက္ပဲြ ဝင္မယ္။ ဝင္တဲ့အခါမွာ ခုနကလို ဒီပါတီ အနိုင္ရတယ္။ ဒီပါတီ အနိုင္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ခုနကလို အစိုးရဖဲြ႕တယ္။ အစိုးရဖဲြ႕တဲ့အခါမွာ ျပန္ၿပီးေတာ့ ခုနကလို ေစာေစာက ရယူထားတဲ့ စီးပြားေရးသမားကို သူက အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးရပါမယ္။ အဲေတာ့ ဒီလို အခြင့္အလမ္းေတြ ေပးရင္းေပးရင္းနဲ႔ စီးပြားေရးသမားက နိုင္ငံေရးသမားရဲ့ အေပၚမွာ လႊမ္းမိုးျပီးေတာ့မွ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ လာျပီးေတာ့ ခုနကလို ထိပါးနိုင္တာမိ်ဳးေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕လို႕ ခုနကလို ကြ်န္ေတာ္တို႕ နိုင္ငံမွာ ဒီဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒကို ကြ်န္ေတာ္တို႕ ခုနကလို လာေရာက္ျပီးေတာ့ ထိပါးႏိုင္တာမိ်ဳး ဒါေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မျဖစ္ေစရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြ နဲ႔ သဘာဝ သယံဇာတေတြ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ အဲေတာ့ ဒါေတြက သားစဥ္ေျမးဆက္ပါ ထုတ္ယူသံုးစဲြဘို႔အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕စဥ္စားျပီးေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ လုပ္သြားရမဲ့ဟာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ရတိုင္း ခုနကလို အကုန္ထုတ္ျပီးေတာ့ သံုးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မျဖစ္ပါဘူး။ သားစဥ္ေျမးဆက္ အတြက္ပါ ကြ်န္ေတာ္တို႕ စဥ္းစားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လာေရာက္ျပီး ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမယ္ဆိုလို႕ရိွရင္ သူ ရင္းနီွး ျမွဳပ္နံွခ်င္တိုင္း ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွလို႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ မရပါဘူး၊ ဟုတ္လား။ ပါးစပ္နဲ႕ ေျပာျပီးေတာ့ ငါေတာ့ ဒီအလုပ္ လာလုပ္မယ္ဆိုလို႕ မရပါဘူး။ ေသခ်ာလုပ္ ခုနက Proposal တင္ရတယ္။

ဒါတာ့ ရင္းနီွးျမွုဳပ္ႏွံလို႔ ေကာင္း၏ မေကာင္း၏ ဒါကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕သူ႕ဘက္ ကိုယ္ဘက္ နစ္နာဆံုးရံွဳးမွဳေတြ မပါလား၊ ပါလား ဒါေတြ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ၾကည့္ပါတယ္။ ဥပေဒ ရွဳေဒါင့္ကေန ၾကည့္ရပါတယ္။ ဥပေဒ အၾကံေပးေတြနဲ႕ၾကည့္ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွသာ နွစ္ဦးနွစ္ဖက္ အကိ်ဳးရိွမည့္ ဆိုတဲ့ ဒီကိစၥမိ်ဳး ကြ်န္ေတာ္တို႕ လုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေလာက္ပဲ ကြ်န္ေတာ္ ေျဖခ်င္ပါတယ္။

သတင္း - ျမန္မာသမၼတ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေမးခြန္း အေျဖမ်ား - Oct 25 2012 01:21 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005