ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ (နယူးေယာက္) ဗီဒီယို

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကြင္းစ္ ေကာလိပ္တြင္ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ျမန္မာမိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မွတ္တမ္း ဗီဒီယို ျဖစ္ပါတယ္။ ယခု ဗီဒီယိုတြင္ ေတြ႕ဆံုပြဲ က်င္းပရန္ ျပင္ဆင္မွဳ မွတ္တမ္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ကိုယ္ေရးကိစၥမ်ားအား ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ၊ ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲကာလက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အနီးတြင္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ၊ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ လူငယ္တာ၀န္ခံ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ နယ္ခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ၊ နယူးေယာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ လုပ္အားေပးခဲ့သူအခ်ိဳ႕နဲ႔ ေမးျမန္းခ်က္၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့မိန္႔ခြန္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

ယခု မွတ္တမ္းကို ျမင့္လွိဳင္နဲ႔ ေသာမတ္စ္၀င္းတို႔ စီစဥ္ၿပီး ေသာမက္စ္၀င္း တင္ဆက္ထားပါတယ္။ ယဥ္မြန္နဲ႔ ျမင့္လွိဳင္တို႔ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းထားကာ ဓါတ္ပံုမွတ္တမ္းကေတာ့ ေအာင္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုပြဲ (နယူးေယာက္) ဗီဒီယို - Oct 22 2012 11:19 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005