၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ ဗီဇာ မဲေဖာက္တဲ့ အစီအစဥ္ စတင္ ေန
https://www.dvlottery.state.gov/

https://www.dvlottery.state.gov/

၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြက္ အေမရိကန္ ဗီဇာ (DV 2014) မဲေဖာက္တဲ့ အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂ ရက္ေန႔ အေမရိကန္အေရွ႕ဘက္ပိုင္း စံေတာ္ခ်ိန္ (Eastern Daylight Time - EDT) (GMT -4) (မွတ္ခ်က္ - Eastern Standard Time - EST မဟုတ္ပါ။) ေန႔လည္ ၁၂ နာရီမွ စတင္ေနၿပီ ျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ေန႔ အေမရိကန္ အေရွ႕ဘက္ပိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္(Eastern Daylight Time - EDT) (GMT -4) ေန႔လည္ ၁၂ နာရီတြင္ စာရင္းပိတ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဇာ ေလွ်ာက္လိုသူမ်ားအေနနဲ႔ https://www.dvlottery.state.gov/ ကတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဗီဇာေလွ်ာက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို http://travel.state.gov/visa/immigrants/types/types_1318.html ကတဆင့္ ၾကည့္ရွဳႏိုင္သလို ဗီဇာမဲေဖာက္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္ကို http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2012/09/198057.htm တြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါတယ္။

ဗီဇာ မဲေဖာက္ျခင္းဟာ အေမရိကန္အစိုးရက တႏွစ္တခါ တရား၀င္ စီစဥ္ေပးတဲ့ အခြင့္အေရးတရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။

DV 2014 အစီအစဥ္အတြက္ ဂြါတီမာလာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၊ ဘရာဇီး ၊ ကေနဒါ ၊ တရုပ္ (ျပည္မတြင္ ေမြးဖြားသူ) ၊ ကိုလံဘီယာ ၊ ဒိုေမနီကန္ ရီပတ္ဗလစ္ ၊ အီေကြေဒါ ၊ အယ္လ္ ဆာေဗးေဒါ ၊ ေဟတီ ၊ အိႏၵိယ ၊ ဂ်ေမကာ ၊ မကၠဆီကို ၊ ပါကစၥတန္ ၊ ပီရူး ၊ ဖီလစ္ပိုင္ ၊ ေတာင္ ကိုရီးယား ၊ ယူေက (ေျမာက္ အိုင္ယာလန္မွအပ) နဲ႔ လက္ေအာက္ခံ ေဒသမ်ား ၊ ဗီယက္နမ္မ်ားတြင္ ေမြးဖြားသူ ငါးေသာင္းေက်ာ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္အတြင္းက အေမရိကန္ဗီဇာ မဲေဖာက္ျခင္း အစီအစဥ္နဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေရာက္လာၿပီးတဲ့အတြက္ DV 2014 အစီအစဥ္အတြက္ ေလွ်ာက္ထားလို႔ မရေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ႏိုင္ငံတခုတြင္ ေမြးဖြားသူ ဆိုရာမွာ ထိုပုဂၢိဳလ္ ေရာက္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံ၊ ရရွိထားတဲ့ ႏိုင္ငံသား အေျခအေနနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘဲ ေမြးဖြားတဲ့ တိုင္းျပည္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမြးဖြားၿပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု မဟုတ္တဲ့ ျပည္ပႏိုင္ငံတခုခုတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ ရရွိထားသူ၊ ျပည္ပႏိုင္ငံတခုခုတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံဖြားအျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ဗီဇာ မဲေဖာက္တဲ့ အစီအစဥ္ကို စာတိုက္မွတဆင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းအစား အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားတဲ့စနစ္အျဖစ္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွ ေျပာင္းလဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ DV 2014 အစီအစဥ္ မဲေပါက္သူမ်ားကို ၂၀၁၃ ၊ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ https://www.dvlottery.state.gov/ ကတဆင့္ ေၾကျငာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားျခင္း လမ္းညႊန္ကို http://travel.state.gov/pdf/DV_2014_Instructions.pdf တြင္ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

DV 2014 အစီအစဥ္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ဗီဇာ ကိုယ္စားလွယ္၊ ဗီဇာဆိုင္ရာ အႀကံေပးမ်ားရဲ့ အကူအညီ မပါဘဲ ဗီဇာ ေလွ်ာက္ထားရန္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ထို႔အျပင္ တကယ္လို႔ တဦးဦးက ေလွ်ာက္လႊာ ျဖည့္ေပးတယ္ဆိုရင္လည္း အနားတြင္ ရွိေနရန္ ၊ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အသိေပးစာမ်က္ႏွာက လက္ခံရရွိေၾကာင္း နံပါတ္ (Confirmation Number) ကို မွတ္ထားရန္၊ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးသူက လက္ခံရရွိေၾကာင္း နံပါတ္ (Confirmation Number) ကို ယူထားၿပီး ေငြေၾကး ေတာင္းဆိုမွဳ ျပဳတတ္ျခင္းကို သတိထားရန္ အသိေပးထားပါတယ္။
သတင္း - ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ဗီဇာ မဲေဖာက္တဲ့ အစီအစဥ္ စတင္ - Oct 6 2012 02:14 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005