သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မွဳ ေျဖေလ်ာ့မယ္ လို႔ ဟယ္လာရီ ကလင္တန္ ေျပာ

အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး ဟယ္လာရီကလင္တန္က “ျမန္မာျပည္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို တင္သြင္းတဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားကို ေျဖေလ်ာ့ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း“ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ Waldorf Astoria Hotel ၌ ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန႔တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဒီပဲယင္း လူသတ္မွဳ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာ စစ္အစိုးရအေပၚ တင္းၾကပ္တဲ့ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ ဒဏ္ခတ္မွဳမ်ား တခုၿပီးတခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ား စတင္စဥ္ကာလက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားကို အေရးမစိုက္ေၾကာင္း ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ လူတစုက ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၀၉ - ၂၀၁၀ ကာလမ်ားမွာေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆင္းရဲ မြဲေတမွဳဟာ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာအာဏာရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းအတြင္း ေျပာဆိုလာခဲ့ၾကပါတယ္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းမွဳမွ စတင္ကာ ျမန္မာစစ္အစိုးရလက္ထက္တေလ်ာက္ အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာျပည္တို႔ရဲ့ ဆက္ဆံေရး အေျခအေန အဆင္မေျပခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီကာလေနာက္ပိုင္း အေမရိကန္နဲ႔ ျမန္မာအာဏာပိုင္ေတြရဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ား ပိုမို ေခ်ာေမြ႕လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ျမန္မာျပည္တြင္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရး လုပ္ကိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သလို အေမရိကန္ဘက္က ျမန္မာျပည္အား သံတမန္အဆင့္ ျပန္လည္ ဆက္ဆံလာခဲ့ပါတယ္။

အေမရိကန္ရဲ့ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားထဲမွာ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ေငြေၾကး ဆက္ဆံမွဳ မျပဳလုပ္ရန္၊ ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္မ်ားရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ားအား ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္၊ ျမန္မာထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားအား တင္သြင္းခြင့္ မျပဳရန္၊ ျမန္မာျပည္အား ေထာက္ပံ့မွဳ မေပးရန္၊ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ကုန္သြယ္မွဳ မျပဳလုပ္ရန္၊ ျမန္မာအာဏာရွင္မ်ားအား ျပည္၀င္ခြင့္ ပိတ္ပင္ရန္ အစရွိသျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ထုိသို႔ ပိတ္ပင္မွဳမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား တဆင့္ၿပီးတဆငင့္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုပါက အေမရိကန္တို႔ရဲ့ ပိတ္ဆို႔မွဳေတြကို တဆင့္ၿပီးတဆင့္ ေျဖေလ်ာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ဘက္က ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ကလည္း ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တခုၿပီးတခု လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါတယ္။

ဦးသိန္းစိန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို မလာေရာက္မီ အေမရိကန္ဘက္က ဦးသိန္းစိန္ကို ဗီဇာပိတ္ဆို႔မွဳ ဖယ္ရွားေပးခဲ့ပါတယ္။ အခုတခါ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဟယ္လာရီကလင္တန္နဲ႔ ဦးသိန္းစိန္တို႔ နယူးေယာက္တြင္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မွဳ ေျဖေလ်ာ့ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဟယ္လာရီက ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္း - သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ ပိတ္ဆို႔မွဳ ေျဖေလ်ာ့မယ္ လို႔ ဟယ္လာရီ ကလင္တန္ ေျပာ - Sep 27 2012 01:45 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005