အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သတင္း ေဖာ္ျပ
Myanmar Government Mouthpiece Myanmar Ahlinn Newspaper (Sept 12, 2012)

၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ

၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာအစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ား ျဖစ္ၾကတဲ့ ျမန္မာ့အလင္း၊ ေၾကးမံုနဲ႔ The New Light of Myanmar သတင္းစာမ်ားရဲ့ ေနာက္ေက်ာဖံုးသတင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေရႊတံဆိပ္ ဆု (Congressional Gold Medal) လက္ခံ ရယူတဲ့သတင္းကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

၁၉၈၈၊ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းေရႊ ဦးေဆာင္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာယာေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ အစရွိတဲ့ စစ္အစိုးရလက္ထက္ ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာမ်ား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေကာင္းသတင္းနဲ႔ အပုတ္ခ်သတင္းမ်ားကိုသာ အသားေပး ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပခဲ့ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ကိုလိုနီလက္သစ္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ရုပ္ေသးရုပ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့သလို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ဂုဏ္ျပဳဆုေပးအပ္ျခင္းမ်ားကို ေသးသိမ္ေအာင္ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ား ခ်ဳပ္ကိုင္ထားတဲ့ လက္ရွိ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းမ်ားအား အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပမွဳ မရွိသေလာက္ နည္းပါးခဲ့သလို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု လက္ခံရယူတဲ့သတင္းကို အေမွာင္ခ်ထားခဲ့ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု လက္ခံတဲ့ ခရီးစဥ္ မတိုင္မီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အမည္ကို Burma (ဘားမား) အစား ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြ ေျပာင္းလဲထားတဲ့ Myanmar (ျမန္မာ) ဆိုတဲ့ အသံုးအႏွဳန္းကို သံုးႏွဳန္းဖို႔ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္က အၾကပ္ကိုင္တဲ့ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳး ရွိခဲ့တယ္လို႔ ေလ့လာသူတခ်ိဳ႕က သံုးသပ္ပါတယ္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ေပးအပ္တဲ့ အေမရိကန္ ကြန္ဂရက္ ေရႊတံဆိပ္ ဆု လက္ခံတဲ့ အခမ္းအနားသတင္းကို ၂၀၁၂၊ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ ေဖာ္ျပရာတြင္ ထို အခမ္းအနား၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟာ ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္တဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတယ္ဆိုတဲ့ စကားကို အေလးထား ေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ထို အခမ္းအနားကို ျမန္မာ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း တက္ေရာက္ေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာဆိုမွဳ၊ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ အနည္းငယ္ ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့သေဘာထားကို အစိုးရသတင္းမွာ ေရးသားထားပါတယ္။
သတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာ - Sep 21 2012 01:03 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005