ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ ေရႊတံဆိပ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္း
20120301 DASSK Shan State Trip

ဟဲဟိုးေလဆိပ္မွ ေအာင္ပန္းၿမိဳ႕သို႔ ထြက္ခြာစဥ္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အေမရိကန္ကြန္ဂရက္ရဲ့ ေရႊတံဆိပ္ဆု ခ်ီးျမွင့္ျခင္း အခမ္းအနား တိုက္ရိုက္ ထုတ္လႊင့္မွဳ ျဖစ္ပါတယ္။


Stream videos at Ustream
ၾကားျဖတ္သတင္း - - Sep 19 2012 02:05 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005