၉၂ ပါေဂ်ာင္ရွင္းတမ္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ

သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို တက္ေရာက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ား

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အခ်င္းခ်င္း သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကတဲ့ ျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၉၂ ပါေဂ်ာင္ရွင္းတမ္း - ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းမ်ားရဲ့ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္းရွိ ေတာ္၀င္ႏွင္းဆီခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းေဒသကို ေတာခိုသြားခဲ့ၾကၿပီး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားက ထိုေဒသတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္အတြင္း သတ္ျဖတ္ခဲ့မွဳမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ထို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲကို အခင္း ျဖစ္ပြားစဥ္ကာလက ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သူ ေဒါက္တာႏိုင္ေအာင္ ျမန္မာျပည္ကို ျပန္ေရာက္လာတဲ့ ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းတဦး ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္။

ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္း ကိုဘိုဘိုက ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္။

ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္းတဦး ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္။

ေက်ာင္းသားရဲေဘာ္ေဟာင္း ကိုညီညီက ရွင္းလင္း တင္ျပစဥ္။

မ်က္ရည္က်ေနတဲ့ နန္းခင္ေထြးၾကည္ရဲ့ မိခင္

ဓါတ္ပံုသတင္း - ၉၂ ပါေဂ်ာင္ရွင္းတမ္း သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ - Aug 31 2012 07:00 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005