ဟသၤာတတြင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢဆိုင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြး (၁)
 88 Student Leaders in Hinthada

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ၂၀၁၂၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ဟသၤာတခရီးစဥ္တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားနဲ႔အတူ ေက်ာင္းသားသမဂၢ လူငယ္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္း လိုက္ပါခဲ့ၾကပါတယ္။ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ပြင့္လင္းလူ႕အဖြဲ႕အစည္း မိတ္ဆက္ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁ နာရီက ဟသၤာတၿမိဳ႕ ဦးေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ခံလူထုမ်ား၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား၊ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ့ ဟသၤာတခရိုင္၊ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ တရား၀င္ ေပၚထြန္းလာေရး ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီမွ စတင္ကာ ဟသၤာတၿမိဳ႕ ပန္းပဲတန္းရပ္ကြက္၊ ဓမၼဗိမာန္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဟသၤာတၿမိဳ႕၊ နည္းပညာေကာလိပ္၊ ကြန္ျပဴတာတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ ၁၂၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၂၀၀၇ မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားသမဂၢေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုေက်ာ္ကိုက္ို၊ ကိုစည္သူေမာင္၊ ကိုဒီၿငိမ္းလင္း၊ ကိုရဲမင္းဦး၊ ကိုေအာင္ေအာင္ေက်ာ္တို႔က ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားရဲ့ သမိုင္းအက်ဥ္း၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳ၊ ေက်ာင္းသားမ်ိဳးဆက္မ်ားအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ားဖြဲ႕စည္းပံု စည္းမ်ဥ္းကိစၥနဲ႔ ဟသၤာတခရိုင္ေက်ာင္းသားသမဂၢမ်ား တရား၀င္ ေပၚထြန္းလာေရးကိစၥမ်ားကို ၂ နာရီၾကာ အက်ယ္တ၀င့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။
 88 Student Leaders in Hinthada

 88 Student Leaders in Hinthada

 88 Student Leaders in Hinthada

 88 Student Leaders in Hinthada

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေက်ာင္းသားသမဂၢ ဟသၤာတ - Feb 27 2012 01:25 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005