အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္) ရံုး သတင္းမ်ား

ျမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရွိ ေျမယာသိမ္းဆည္းခံရတဲ့ ကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ရွိ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရံုးတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိရာ တေန႔လွ်င္ အမွဳအတြက္ လာေရာက္ တိုင္ၾကားသူ ၇၀ ဦးမွ ၁၀၀ ဦးခန္႔အထိ လာေရာက္ အကူအညီ ေတာင္းခံလ်က္ ရွိပါတယ္။ ထို အမွဳမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက အခမဲ့ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ထို႔အျပင္ အေမ့အိမ္ အခမဲ့ အလြတ္ပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားရွိ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားရဲ့ စြမ္းရည္ျမင့္မားေရး လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြဲ ၁၀ ရက္ သင္တန္းဆင္းပြဲကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္) ရံုးတြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္း တက္ေရာက္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆင္း လူငယ္မ်ားနဲ႔ တရင္းတႏွီးေတြ႕ဆံုကာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အေမ့အိမ္ေက်ာင္း ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ မူလတန္းအဆင့္ သင္ၾကားမွဳ လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ေန႔မွ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ပညာတတ္ အလုပ္လက္မဲ့လူငယ္မ်ားအား သင္ၾကား ပို႔ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ သင္တန္းဆင္း လူငယ္မ်ားအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ေက်းရြာမ်ားရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့ ကေလးငယ္မ်ားအား အခမဲ့ ပညာသင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

သတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္) - Aug 27 2012 04:43 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005