ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး ေဒၚစႏၵာမင္း ေဆာင္ရြက္ ေပး

ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္၊ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းဟာ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ ၂၄ ရက္ေန႔က မိုးရြာသြန္းမွဳေၾကာင့္ ေရလွ်ံေနတဲ့ ေရႊၾကာပင္ ရပ္ကြက္ကို သြားေရာက္ ေလ့လာ ၾကည့္ရွဳခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးနဲ႔ ေတြ႕ဆံုကာ ေရေျမာင္းမ်ားအတြင္း ပိတ္ဆို႔ေနတဲ့ အမွိဳက္မ်ား ရွင္းလင္းေရး၊ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရးတဲ့ ေရေျမာင္းမ်ား တူးေဖာ္ႏိုင္ေရးအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕နဲ႔ ညွိႏွဳိင္းကာ လိုအပ္တာေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္ ေဒၚစႏၵာမင္း - Aug 26 2012 10:46 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005