သံတြဲၿမိဳ႕ မဇင္ေလဆိပ္တြင္ ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ ဆင္းသက္လိုက္ရတဲ့ ကေမၻာဇေလေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္
Air Kanbawza Accident in Thandwal

ကေမၻာဇေလေၾကာင္းပိုင္ ေလယာဥ္တစီးဟာ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းက ရခုိင္ျပည္နယ္၊ သံတြဲၿမိဳ႕ မဇင္ေလဆိပ္တြင္ ဆင္းသက္စဥ္ ေလယာဥ္ဘီး ခ်တဲ့စနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းမွဳေၾကာင့္ ၀မ္းဗိုက္နဲ႔ ဆင္းသက္ကာ ေျပးလမ္းအနီး သဲပံုအနီး ရပ္တန္႔သြားခဲ့ပါတယ္။ ဘာ့ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ဘီးခ်တဲ့စနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းရသလဲဆိုတာ မသိရွိရေသးေပမယ့္ ေလယာဥ္မွဴးရဲ့ ကၽြမ္းက်င္မွဳေၾကာင့္ အခုလို သဲပံုအနီးတြင္ ရပ္တန္႔သြားခဲ့ရတာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဲဒီလုိ မရပ္တန္႔ပါက အနီးတြင္ ေက်ာက္ေဆာင္ ထူထပ္တဲ့ ပင္လယ္ျပင္ တည္ရွိေနတဲ့အတြက္ အပ်က္အစီး၊ အဆံုးအရွံဳး ႀကီးမားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ကေမၻာဇေလေၾကာင္းရဲ့ ရန္ကုန္ သံတြဲ ခရီးစဥ္အတြင္း ထို မေတာ္တဆမွဳ ျဖစ္ပြားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာ္ျပထားတဲ့ဓါတ္ပံုမ်ားကေတာ့ ထိုေလယာဥ္နဲ႔ လိုက္ပါခဲ့တဲ့ ေလယာဥ္ခရီးသည္တဦး ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
Air Kanbawza Accident in Thandwal

Air Kanbawza Accident in Thandwal

Air Kanbawza Accident in Thandwal

မဇင္ေလဆိပ္အနီးက ေက်ာက္ေဆာင္ ထူထပ္တဲ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခ

Air Kanbawza Accident in Thandwal

ဓါတ္ပံုသတင္း - ကေမၻာဇေလေၾကာင္း သံတြဲ မဇင္ေလဆိပ္ - Feb 27 2012 12:00 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005