ကခ်င္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကေလးမ်ား ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္

ကခ်င္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ကေလးမ်ားပညာေရး ရံပုံေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒဂုံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္လမ္းမေပၚရွိ ေတာ္၀င္စင္တာတြင္ ၂၀၁၂၊ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္၊ နံနက္ (၉) နာရီမွ စတင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ ေရႊေရာင္လူသား၊ အျပာေရာင္လူသားစႏိုး၀ိႈက္တို႔နဲ႔ ဓါတ္ပုံတြဲရိုက္ျခင္း အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာမုန္႔ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အလွစိုက္ပန္းပင္မ်ား၊ ထီး၊ တီရွပ္အက်ႌမ်ားကုိ ရံပုံေငြအတြက္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထို ေစ်းေရာင္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ (၂၅) ရက္ေန႔နဲ႔ (၂၆) ရက္ေန႔ (၂) ရက္တိုင္ က်င္းပ ေရာင္းခ်ခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ကခ်င္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ကေလးမ်ား ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ - Aug 26 2012 10:18 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005