ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမွဳေဆာင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ အေရးယူရန္ ထင္ျမင္ ယူဆ

https://www.facebook.com

Southern Weekend (China) သတင္းစာအား ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ (ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးတာ၀န္ခံ) ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့မွဳမ်ားဟာ ပါတီစည္းကမ္းနဲ႔ ၿငိစြန္းၿပီး ပါတီအေပၚ ျပည္သူရဲ့ အျမင္ ထိခိုက္မွဳ ရွိေၾကာင္း၊ ထို ေျပာၾကားမွဳမ်ားအတြက္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတြင္ တာ၀န္ရွိတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား ပါတီ ဗဟို အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပါတီစည္းကမ္းအရ လိုအပ္သလို အေရးယူရန္ ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ ျမတ္ခိုင္ရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ ေဖာ္ျပမွဳတြင္ ေရးသားထားပါတယ္။

ထို ေဖာ္ျပခ်က္အရ ဦးေအာင္သိန္းလင္းရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ရန္ကုန္ကုိ တရုပ္ မ်က္စိကုအဖြဲ႕နဲ႔ လိုက္ပါလာတဲ့ Southern Weekend (China) သတင္းေထာက္နဲ႔ စားရင္းေသာက္ရင္း အလြတ္သေဘာ ေျပာခဲ့တာကို ထို သတင္းေထာက္က ေဖာ္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အလြတ္သေဘာ ေျပာၾကားခဲ့တာလား၊ ေမးျမန္းမွဳကို ေျဖၾကားတာလား၊ ေျပာဆိုမွဳကို သတင္းေထာက္က မွတ္တမ္းယူထားျခင္းအား ဦးေအာင္သိန္းလင္း သိသလား စတဲ့အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ ေရးသားထားတာ မေတြ႕ရပါ။

ဦးေအာင္သိန္းလင္းရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ “ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုလည္း မယုံဘူး။ ကုလသမဂၢ ကိုလည္း မယုံဘူး။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ျပည္သူမ်ား ေထာက္ခံအားေပးျခင္းမွာ) လူေတြက Crazy ျဖစ္ေနၾကတာပါ။ လူႀကိဳက္မ်ားရျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏သမီး ျဖစ္လုိ႔ပါ။ ျမစ္ဆုံဆည္ကို မျဖစ္မေန ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ရမည္။“ စတဲ့ အခ်က္မ်ား ပါရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕အေနနဲ႔ အလဲဗဲန္း၊ ေမာ္နီတာ၊ သံေတာ္ဆင့္ ဂ်ာနယ္မ်ားက တာ၀န္ရွိသူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို ဦးေအာင္သိန္းလင္းထံမွလည္း ထြက္ဆိုခ်က္ ရယူခဲ့ပါတယ္။ စံုစမ္းေရး အဖြဲ႕တြင္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ထြတ္၊ အဖြဲ႕၀င္မ်ားအျဖစ္ သူရ ဦးေအးျမင့္၊ ဦးသိန္းေဆြတို႔ ပါ၀င္ၿပီး ဦးေအာင္သိန္းလင္းရဲ့ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ အမွန္တကယ္ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း ေဖာ္ျပထားျခင္း ဟုတ္/မဟုတ္ ၊ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားဟာ ပါတီစည္းကမ္းနဲ႔ ၿငိစြန္းတဲ့အခ်က္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ထို အစီရင္ခံစာအရ ဦးေအာင္သိန္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့မွဳမ်ားဟာ ပါတီစည္းကမ္းနဲ႔ ညိစြန္းၿပီး ပါတီအေပၚ ျပည္သူရဲ့ အျမင္ ထိခိုက္မွဳ ရွိေၾကာင္း၊ ထို ေျပာၾကားမွဳမ်ားအတြက္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းတြင္ တာ၀န္ရွိတဲ့အတြက္ ဦးေအာင္သိန္းလင္းအား ပါတီ ဗဟို အလုပ္အမွဳေဆာင္အဖြဲ႕ရဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ပါတီစည္းကမ္းအရ လိုအပ္သလို အေရးယူရန္ ထင္ျမင္ယူဆေၾကာင္း ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ ျမတ္ခိုင္ရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္ ေဖာ္ျပမွဳတြင္ ေရးသားထားပါတယ္။

ကိုးကား - ျမတ္ခိုင္ရဲ့ ေဖ့စ္ဘြတ္
သတင္း - ဦးေအာင္သိန္းလင္း - Aug 17 2012 01:57 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005