သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ရခုိင္ျပည္နယ္ကိစၥအတြက္ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း

http://www.president-office.gov.mm

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၂ ေမလနဲ႔ ဇြန္လအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လူစုလူေ၀းနဲ႔ ဥပေဒမဲ့ ေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား၊ တိုက္ခိုက္သတ္ျဖတ္မွဳမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျဖစ္ရပ္မွန္ ေပၚေပါက္ေရး စံုစမ္းရန္နဲ႔ အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား တိုးတက္ေရး အႀကံျပဳရန္ သီးျခား လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းေၾကာင္း ျမန္မာသမၼတရံုးက အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၅၈/၂၀၁၂ နဲ႔ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။

ထို ေကာ္မရွင္တြင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးျမင့္က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ေဒါက္တာ ေက်ာ္ရင္လွိဳင္က အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားကာ အဖြဲ႕၀င္ ၂၅ ဦး ပါ၀င္ပါတယ္။ အခု ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္ဟာ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာစစ္တပ္ အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ေကာ္မရွင္မ်ားအနက္ အထူးျခားဆံုး အဖြဲ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ေကာ္မရွင္တြင္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္၊ စာေပ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး လွဳပ္ရွားသူမ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား၊ ဟိႏၵဴနဲ႔ မူဆလင္ ဘာသာေရးအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါ၀င္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕၀င္မ်ားကေတာ့ သိကၡာေတာ္ဆရာေတာ္ ဦးေက်ာ္ညြန္႔ (ဂ်က္ဆင္ဘုရားေက်ာင္း၊ ရန္ကုန္) ၊ သိကၡာေတာ္ဆရာေတာ္ ဦးေစာမာေဂႀကီး (အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာ ဘက္(ပ္) တစ္(စ္) ကြန္ဗင္းရွင္း) ၊ ဦးသိန္းထြန္း (စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္) ၊ ဦးစိုးသိန္း (ခ) ေမာင္၀ံသ (စာေရးဆရာ) ၊ ဦးသူရ (ခ) ဇာဂနာ (အႏုပညာရွင္) ၊ ဦးခြန္ထြန္းဦး (ဥကၠ႒၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ၊ ေဒၚသန္းသန္းႏု (ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (ျမန္မာ)) ၊ ဦးခင္ေမာင္ေဆြ (အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အင္အားစု ပါတီ) ၊ ေဒါက္တာေအးေမာင္ (ဥကၠ႒၊ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီ) ၊ ဦးေအးသာေအာင္ (ဥကၠ႒၊ ရခုိင္ ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ၊ ဦးကိုကိုႀကီး (၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား အဖြဲ႕) ၊ ေဒါက္တာ ေဒၚယဥ္ယဥ္ႏြယ္ (ယူနီဆက္ဖ္ အႀကီးတန္းအရာရွိ (အၿငိမ္းစား)) ၊ ေဒါက္တာ ဆလိုင္း မူးက်ံဳးလ်ံ (ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ ကၽြမ္းက်င္သူ) ၊ ဦးတင္ေအာင္မိုး (သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္) ၊ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး (အမွဳေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္၊ ဗဟု ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အဖြဲ႕) ၊ ေဒၚ၀ါ၀ါထြန္း (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ား အသင္း) ၊ ေဒၚဂ်ာနန္ (အမွဳေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၿငိမ္း ေဖာင္ေဒးရွင္း) ၊ ဦးထြန္းေအာင္ခ်ိန္ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္) ၊ ဟာဂ်ီ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ (ဥကၠ႒၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးေရာေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္) ၊ ဟာဂ်ီ ဦးတင္ေမာင္သန္း (အတြင္းေရးမွဴး၊ အစၥလာမ္ ဘာသာေရးရာေကာင္စီ ဌာနခ်ဳပ္) ၊ ဟာဂ်ီ ဦးလွ၀င္း (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ မူဆလင္ အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (မအဖ) ဌာနခ်ဳပ္)၊ ဦးေက်ာ္ခင္ (အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာ မူဆလင္ အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) ၊ ဟာဂ်ီ ဦးျမင့္ထြန္း (ဥကၠ႒၊ ျမန္မာ မူဆလင္ လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မ - မ - လ ဌာနခ်ဳပ္) ၊ ဦးလွ၀င္း (အတြင္းေရးမွဴး၊ ျမန္မာ မူဆလင္ လူငယ္မ်ား (ဘာသာေရး) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ မ - မ - လ ဌာနခ်ဳပ္)၊ ေဒါက္တာလွထြန္း (အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္၊ သနႏၲရ ဓမၼပါလက (ဟိႏၵဴ) အဖြဲ႕ခ်ဳပ္) တို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ အေနနဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္း၊ ေသဆံုး ဒဏ္ရာ ရမွဳ၊ ပ်က္စီး ဆံုးရွံဳးမွဳ ထိခိုက္မွဳ၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွဳ၊ ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးအတြက္ ေရတို ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္သင့္တဲ့ အခ်က္မ်ား မတူညီတဲ့ လူမ်ိဳးစုၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူေနထိုင္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္း၊ ဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္နဲ႔ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား တင္ျပရန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာ္မရွင္ရဲ့ လံုၿခံဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သမၼတရံုးနဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔က စီမံ ေဆာင္ရြက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ျပစ္မွဳဆိုင္ရာ ဥပေဒ၊ သက္ေသခံဥပေဒနဲ႔အညီ စံုစမ္းႏိုင္ၿပီး သက္ေသမ်ား ဆင့္ေခၚျခင္း၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ေတာင္းခံျခင္း၊ လိုအပ္တဲ့ေနရာကို သြားေရး စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိၿပီး စံုစမ္း စစ္ေဆးမွဳ အစီရင္ခံစာကို သမၼတထံ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔အေရာက္ တိုက္ရိုက္ အစီရင္ခံ တင္ျပရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

ကိုးကား - ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရံုး အင္တာနက္စာမ်က္ႏွာ
သတင္း - သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ကိစၥ လြတ္လပ္တဲ့ စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္း - Aug 17 2012 01:54 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005