ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ ဗီအိုေအ ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း

ယူက်ဴ႕တြင္ ၂၀၁၂ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္ေန႔မွ စတင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ဗီအိုေအသတင္းဌာန ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ ဌာနမွဴး ဦးသန္းလြင္ထြန္းနဲ႔ ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္တို႔ ေတြ႕ဆံုျခင္း မွတ္တမ္းဗီဒီယို ျဖစ္ပါတယ္။ ထို ေတြ႕ဆံု ေမးျမန္းျခင္း အစီအစဥ္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီမ်ား ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာရဲ့အျမင္၊ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ျမန္မာသတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားမွဳ၊ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ သေဘာထားမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဦးသိန္းစိန္က သူ႕သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပ ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။

ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းျခင္း - ျမန္မာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ဗီအိုေအ သတင္းဌာန ျမန္မာပိုင္း အစီအစဥ္ ဦးသန္းလႊင္ထြန္း ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီ - Aug 17 2012 01:52 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005