၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ကိစၥအေပၚ အျမင္
88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္းေဒသ) တြင္ မွားယြင္းစြာ အျပစ္ေပးခံရၿပီး ကြယ္လြန္သြားခဲ့သူမ်ားအတြက္ ရည္စူးၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၱေလးၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ၂၀၁၂ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ေန႔က ေကာင္းမွဳကုသိုလ္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ထိုျဖစ္ရပ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲရန္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပိုင္းကို ေရာက္ရွိလာၾကသူမ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျမန္မာစစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ်ားဟု မွားယြင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ကာ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဖမ္းဆီးထားျခင္းမွ ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထိုကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (မကဒတ)) က စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းကာ စံုစမ္း ေမးျမန္းမယ္လို႔လည္း သိရပါတယ္။ အခု ဓါတ္ပံုသတင္းမွာေတာ့ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီ ၁၃ ရက္ေန႔ အက်ဥ္းေထာင္မွ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာတဲ့ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့ အဆိုပါကိစၥအေပၚ အျမင္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

ကိုျမေအးက ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားရဲ့သေဘာထားကို ရွင္းလင္း ေျပာျပစဥ္

88 Students Remark about ABSDF (North) Cleansing Case

ဓါတ္ပံုသတင္း - ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပိုင္း) - Feb 27 2012 11:15 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005