ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္က အျပန္ခရီး

ထိုင္းျမန္မာနယ္စပ္ မဲေဆာက္ေလဆိပ္မွတဆင့္ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းကို သြားေရာက္ ေလ့လာခဲ့တဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကို ျပန္လည္ ထြက္ခြာတဲ့အခိုက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ား ႀကိဳဆို ႏွဳတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၂၀၁၂ ဇြန္လ ၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲတနာရီခြဲတြင္ မယ္လ ဒုကၡသည္စခန္းမွ ထြက္ခြာလာၿပီး မဲေဆာက္ေလဆိပ္မွတဆင့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ကို ျပန္သြားခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ့ ထိုင္း ျမန္မာနယ္စပ္က အျပန္ခရီး - Jun 2 2012 05:32 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005