ျမင္းၿခံတြင္လည္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးအတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပၾက

လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပမွဳမ်ား ျမန္မာႏို္င္ငံအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို ျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိရာ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕တြင္လည္း စတင္ ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ ျမင္းၿခံ ျပည္သူလူထု ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ဟာ ၂၀၁၂ ေမ ၃၀ ရက္ေန႔ ည ၇ နာရီက ဖေယာင္တိုင္မီးေတြ ကိုယ္စီကိုင္ေဆာင္ၾကၿပီး စီတန္း လွည့္လည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို လွဳပ္ရွားမွဳကို ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ဆႏၵေတာ္ျပည့္ဘုရားမွ စတင္ခဲ့ကာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္၊ နာရီစင္တို႔ကို ပတ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းတေလ်ာက္ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကကာ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာရံုးေရွ႕တြင္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ထို ဆႏၵျပမွဳဟာ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ျမင္းၿခံ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး ဖေယာင္းတိုင္ထြန္း ဆႏၵျပ - May 30 2012 02:16 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005