ေမ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ေန႔မ်ားက ေျမာက္ဥကၠလာပတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္း ဆႏၵျပပြဲ

လွ်ပ္စစ္မီး ပံုမွန္ ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေျမာက္ဥကၠလာၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဆႏၵျပပြဲက ဓါတ္ပံုမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ ဆူးေလဘုရား၀န္းက်င္တြင္ ၆ ရက္ဆက္တိုက္ ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားအလိုက္ ဖေယာင္တိုင္မီးမ်ား ကိုင္ေဆာင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမ ၂၈ ရက္ေန႔ ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္က ဆႏၵျပပြဲမွာ မိုးေတြ ရြာခဲ့ေသာ္လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားဟာ မိုးေရထဲမွာ ဆက္ၿပီး ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေမ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ေန႔ ေျမာက္ဥကၠလာပ ဖေယာင္းတိုင္မီးထြန္း ဆႏၵျပပြဲ - May 30 2012 02:26 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005