ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ကို ၂၀၁၂ ေမ ၂၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚျဖဴျဖဴသင္း၊ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား မင္းကိုႏိုင္၊ ေတးသံရွင္ သွ်ီနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ား ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မ်ား အစည္းအရံုး ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ - May 29 2012 06:56 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005