ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ေလေဘး ကူညီမွဳ

နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ သဘာဝေဘး ကူညီ ေထာက္ပံ့ေရးအျပင္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အစ႐ွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း တုိးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္လွ်က္ ႐ွိသည္။ မၾကာေသးခင္ ရက္ပိုင္းအတြင္း၌ ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ခ႐ိုင္၊ ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း႐ွိ ေက်း႐ြာအခ်ိဳ႕အား ၁၆၊ ၅၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ညေန (၅း၃ဝ) နာရီအခ်ိန္ခန္႔တြင္ သဘာဝေလေဘး (ေလျပင္း) တိုက္ခတ္မွဳဒဏ္ေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးမွဳမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားကာ ေလေဘးဒုကၡသည္မ်ားအား အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေတာ့သည္။

ေက်ာက္ဝအုပ္စု ႐ံုးပင္႐ြာ၊ ဗုိလ္႐ံုစု႐ြာ၊ စိန္တြင္းၿမိဳင္႐ြာ၊ ေခ်ာင္းမ႐ြာ၊ ႐ွားျဖဴကုန္း႐ြာမ်ား႐ွိ အိမ္ေျခ (၉၄) လံုး၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္း၊ ဆန္စက္ (၁) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၃ဝ၄) ဦး၊ ပ်ဥ္ေထာင္တြင္းအုပ္စု ႀကိဳ႕ပင္ဝိုင္း႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၆) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၂၉) ဦး၊ သရက္ကုန္းအုပ္စု အေနာက္ေတာင္႐ိုးကြင္း႐ြာ၊ ေ႐ႊေရကုန္း႐ြာမ်ား႐ွိ အိမ္ေျခ (၂) လံုး၊ အ.ထ.က (ခြဲ) ေက်ာင္း (၁)ေက်ာင္းႏွင့္ လူဦးေရ (၅) ဦး၊ ေခ်ာင္းနားစု အုပ္စု ကၫြတ္ကြင္း၊ စိန္တေပၚ႐ြာ၊ ေခ်ာင္းနားစု႐ြာမ်ား႐ွိ အိမ္ေျခ (၁၄) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၉၀) ဦး၊ ဆင္နင္း ပင္အုပ္စု ကတက္ကုန္း႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၁) လံုး၊ လူဦးေရ (၄) ဦး၊ ေက်ာက္ဝအုပ္စု ဖလံပင္႐ြာႏွင့္ သဲခံု႐ြာမ်ား ႐ွိ အိမ္ေျခ (၆) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၂၂) ဦး၊ ေညာင္ပင္ျမင္းစီးအုပ္စု ႐ြာသစ္႐ြာႏွင့္ က်င္စြယ္႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၈) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၂၄) ဦး၊ အုႏၷဲေက်ာတန္းအုပ္စု အုႏဲၷေက်ာတန္း႐ြာ၊ ေညာင္ကုန္း႐ြာ၊ ဆိတ္ေခ်းကုန္း႐ြာ၊ ေဂြးေခ်ာင္း႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၆၈) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၁၅၂) ဦး၊ အိုးဘိုကုန္းအုပ္စု ကၽြန္းကုန္း႐ြာ၊ ကၽြဲတဲကုန္း႐ြာ၊ သာလွပင္စီအေနာက္စု႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၃) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၁၉) ဦး၊ ႐ွားပင္တအုပ္စု ႐ွားပင္တ႐ြာ၊ ႐ြာသစ္ ႐ြာ၊ ေရာက္ေခ်ာင္း႐ြာ၊ ႐ြာသာယာ႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၃၉)လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၁၁၈) ဦး၊ စစ္ကုန္း (၂) အုပ္စု အထက္စု႐ြာ၊ ေအာက္စု႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၄၅) လံုး၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္းႏွင့္ လူဦးေရ (၁၆၆) ဦး၊ ေခ်ာင္းနားစုအုပ္စု စလင္းတန္း႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၁) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၄) ဦး၊ ေစတီကုန္းအုပ္စု လယ္တီ႐ြာသစ္ ႐ြာ၊ စပါယ္႐ံု႐ြာ၊ ငါးရစ္႐ိႈ႐ြာ႐ွိ အိမ္ေျခ (၄၅) လံုးႏွင့္ လူဦးေရ (၂၀၉) ဦး၊ ဇင္ျပြန္းကုန္းအုပ္စု ငွက္ေပ်ာေတာ ႐ြာ႐ွိ အ.မ.ကေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ပ်က္စီးဆံုး႐ွံဳးမွဳမွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ အ.ထ.က (ခြဲ) ေက်ာင္း (၁) ေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း (၅) ေက်ာင္း၊ လူေနအိမ္ေျခ (၂၃၄) လံုးတို႔သည္ အမိုးလန္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ွံဳးခဲ့ၿပီး ၿပိဳက်ပ်က္စီးမွဳ အိမ္ေျခ (၈၃) လံုးျဖစ္၍ ေလေဘးသင့္ဒုကၡသည္ လူဦးေရ (၁,၂၅၀) ဦးတို႔ အတြက္ အျမန္ဆံုး ကူညီမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အသင္းသားမ်ား ျဖစ္သူ ဦးစိုင္းသူရဟန္ႏွင့္ ဦးသိန္းထိန္တို႔သည္ ၂၂၊ ၅၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔ ညေန (၅းဝဝ) နာရီတြင္ အေဝးေျပး ကားဂိတ္မွ စတင္ ထြက္ခြာခဲ့ၾကေတာ့သည္။

၂၃၊ ၅၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔ နံနက္ (၉းဝဝ) နာရီ အခ်ိန္ခန္႔မွ စတင္ကာ ေဒသခံလူမႈေရးသမားျဖစ္သူ ကိုမင္းသူရတို႔အဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္တြဲကာ ေလေဘးသင့္ဒုကၡသည္မ်ားအား အမိုးလန္ ပ်က္စီး ဆံုး႐ွံဳးသည့္ ေနအိမ္မ်ားအား တအိမ္လွ်င္ (၈ဝဝဝိ/-) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၄င္း၊ ၿပိဳက် ပ်က္စီးသည့္ ေနအိမ္မ်ားအား တအိမ္လွ်င္ (၁,၂ဝဝဝိ/-) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၄င္း၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္း တေက်ာင္းလွ်င္ အလွဴေတာ္ေငြ (၃,ဝဝဝဝိ/-) က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားကာ ေထာက္ပံ့ ကူညီ လွဴဒါန္းေပးခဲ့သည္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ႀကိဳ႕ပင္ေကာက္ေလေဘး ကူညီမွဳ နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) - May 28 2012 11:25 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005