ဦးေက်ာ္သူ၊ ေဒၚေရႊဇီးကြက္နဲ႔ နယူးေယာက္မိသားစု ေတြ႕ဆံုမွဳနဲ႔ ျပည္သူ႕ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႕ ေစ်းေရာင္းပြဲ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို ေခတၱ ေရာက္ရွိေနတဲ့ နာေရးကူညီမွဳအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္သူ၊ ဇနီး ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔နဲ႔ နယူးေယာက္ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းတို႔ ေတြ႕ဆံုပြဲနဲ႔ ျပည္သူ႕ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႕ နယူးေယာက္ဌာနခြဲ ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲကို ၂၀၁၂ ေမ ၂၀ ရက္ေန႔က နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ ကြင္းစ္အရပ္ရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတေက်ာင္းတြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ထိုပြဲကို ပရိသတ္ ေျခာက္ရာေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဦးေက်ာ္သူနဲ႔ ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္ ေစ်းေရာင္းခ်တဲ့ မုန္႔ေစ်းတန္းကို လွည့္လည္ၾကစဥ္မွာ လူမ်ား တိုးမေပါက္ေအာင္ ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ေစ်းေရာင္းပြဲတြင္ အလွဴရွင္မ်ားက ျမန္မာ့ရိုးရာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကို ဒါနကုသိုလ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး မိမိ စိုက္ထုတ္ေငြရင္းေရာ၊ ေရာင္းခ်ရေငြမ်ားကိုပါ ျပည္သူ႔ဂုဏ္ရည္အဖြဲ႕ (နယူးေယာက္ဌာနခြဲ) ကို လွဴဒါန္းခဲ့ၾကသလို နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) အတြက္ပါ အလွဴေငြမ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ရာ နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) အတြက္ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅,၇၅၈ နဲ႔ ျပည္သူ႕ဂုဏ္ရည္အသင္းအတြက္ အလွဴေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀,၇၉၀ ရရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ေစ်းေရာင္းပြဲအၿပီး က်င္းပတဲ့ ဦးေက်ာ္သူ၊ ေဒၚေရႊဇီးကြက္တို႔နဲ႔ နယူးေယာက္မိသားစု ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ အခမ္းအနားမွဴးအျဖစ္ မေခ်ာအိသိမ္းက ေဆာင္ရြက္ကာ ၿမိဳ႕ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက သူတို႔ရဲ့ လူမွဳေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားျခင္း၊ ေဒၚေရႊဇီးကြက္နဲ႔ ဦးေက်ာ္သူက နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) အေၾကာင္း ရွင္းလင္း တင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။


သတင္း - ျပည္သူ႕ဂုဏ္ရည္ နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) ဦးေက်ာ္သူ ေဒၚေရႊဇီးကြက္ နယူးေယာက္ - May 27 2012 05:56 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005