ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ဒုတိယေန႔ ဓါတ္ပံုမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဆူးေလဘုရားအနီးတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး လံုေလာက္စြာ မရရွိမွဳနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ၂၀၁၂ ေမ ၂၃ ရက္ေန႔က ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကရာ ျပည္သူ ငါးရာမွ တေထာင္ခန္႔အထိ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ မႏၱေလးၿမိဳ႕က စတင္လိုက္တဲ့ ထို လွဳပ္ရွားမွဳနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွဳမွာ ကနဦး လွဳပ္ရွားမွဳ စတင္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားက ဟန္႔တားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖမ္းဆီးမွဳမ်ား မရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

မႏၱေလးမွာေတာ့ လွဳပ္ရွားမွဳေခါင္းေဆာင္လို႔ ယူဆသူအခ်ိဳ႕ကို အာဏာပိုင္မ်ားက ေခၚယူ ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး လွဳပ္ရွားမွဳေတြ မလုပ္ဖို႔ တြန္းအားေပးခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ မႏၱေလး လွဳပ္ရွားမွဳတြင္ ေခၚယူ ေမးျမန္းခံခဲ့ရသူမ်ားဟာ လွဳပ္ရွားမွဳ စတင္သူမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား စတင္တဲ့ လွဳပ္ရွားမွဳကို ထိမ္းထိမ္းသိမ္းသိမ္းျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုမွဳမ်ားလည္း ရွိေနပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က လွ်ပ္စစ္မီးကိစၥ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ဒုတိယေန႔ ဓါတ္ပံုမ်ား - May 23 2012 02:40 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005