ျပည္သူေတြ စိတ္ မရွည္ေတာ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာနဲ႔ အစိုးရရဲ့ ျပန္ၾကားခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေႏြရာသီကာလ၌ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ၅၁၀ မဂၢါ၀ပ္ရွိၿပီး မိုးတြင္းကာလ၌ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အမ်ားဆံုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္ပါက ၅၀ မဂၢါ၀ပ္ ပိုလွ်ံေနေၾကာင္း ၂၀၁၂ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔ထုတ္ အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ျမန္မာျပည္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အစိုးရရဲ့ ျပန္ၾကားခ်က္အရ သိရပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား အလြန္အမင္း ျပတ္ေတာက္မွဳကို မခံစားႏိုင္တဲ့ မႏၱေလးျပည္သူမ်ားက ေမ ၂၀ နဲ႔ ၂၁ ရက္ေန႔မ်ားတြင္ ႏွစ္ရက္ဆက္တိုက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကကာ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔မွာလည္း တတိယေန႔အျဖစ္ လွဳပ္ရွားမွဳအနည္းငယ္ ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ မႏၱေလးအာဏာပိုင္မ်ားက ေမ ၂၂ ရက္ေန႔ မနက္ပိုင္းတြင္ အနည္းဆံုး လူ ၃၀ ထက္ မနည္းကို ေခၚယူ စစ္ေမးခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားအရ အားလံုးကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ၿပီလို႔ သိရပါတယ္။ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔ညေနနဲ႔ ညဘက္ပိုင္းမွာ ရန္ကုန္နဲ႔ မံုရြာၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ထိုသို႔ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုေလာက္မွဳနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မေၾကလည္မွဳေတြ ရွိေနစဥ္မွာ ျမန္မာအစိုးရရဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ခ်ိမွဳနဲ႔ ဆက္ႏြယ္တဲ့ ျပည္သူလူထုသို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားျခင္း ေပၚထြက္လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂၊ ေမ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ေရႊလီ - မန္စံ ၂၃၀ ေကဗီဓါတ္အားလိုင္း တိုင္အမွတ္ (၇၃၊ ၂၀၆၊ ၂၀၇ နဲ႔ ၂၀၈) တို႔ မိုင္းခြဲ အခ်ိဳးခံခဲ့ရတဲ့အတြက္ ေရႊလီဓါတ္အားေပးစက္ရံုက ထုတ္လုပ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ပမာဏ ၂၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ေလွ်ာ့နည္းသြားတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဓါတ္အားေပးႏိုင္မွဳ ၁,၁၀၀ မဂၢါ၀ပ္သာ က်န္ေတာ့ေၾကာင္း၊ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ သံမဏိစက္ရံုမ်ား၊ ဘိလပ္ေျမစက္ရံုမ်ား၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာစက္ရံုမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ ျမစ္ေရတင္လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ ပုဂၢလိက စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ဓါတ္အားသံုးစြဲမွဳ ၅၀၀ မဂၢါ၀ပ္ကို ျဖတ္ေတာက္ကာ အမ်ားျပည္သူကိုသာ ဦးစားေပး ဓါတ္အားေပးေနေၾကာင္း ျမန္မာသတင္းစာတြင္ ေရးထားပါတယ္။

မႏၱေလးၿမိဳ႕က စတင္လိုက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မွဳေတြဟာ ေမ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္နဲ႔ အျခားၿမိဳ႕မ်ားကို ကူးစက္လာၾကတာကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ ရန္ကုန္တြင္ အလုပ္သမားမ်ားရဲ့ ဆႏၵျပမွဳမ်ားလည္း ဆက္လက္ ျဖစ္ေပၚေနတာမို႔ ထိုသို႔ ဆႏၵျပမွဳမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာျခင္းဟာ မၿငိမ္သက္မွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မွဳဆီ တြန္းပို႔ႏိုင္ပါတယ္။ ထိုကိစၥမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္စြာ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းမွဳ မျပဳလုပ္ႏိုင္ရင္လည္း ၁၉၈၈ လူထုအံုၾကြမွဳပံုစံမ်ိဳး၊ အာရတ္ႏိုင္ငံေတြရဲ့ မၿငိမ္သက္မွဳမ်ိဳး ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္တာမို႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနနဲ႔ ေခါင္းေအးေအးထားၿပီး သက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးနဲ႔ ေဆြးေႏြးကာ ျပႆနာရဲ့ရင္းျမစ္ကို ရွာေဖြ ေျဖရွင္းပါမွ အက်ိဳးရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေႏြရာသီ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား လံုေလာက္ေရးအတြက္ ေရတိုစီမံခ်က္အျဖစ္ ဓါတ္အားေပးစက္မ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ဂ်န္နရယ္ အလက္ထရစ္ (General Electric) ကုမၸဏီနဲ႔ ကက္တာပဲလ္လာ (Caterpillar) ကုမၸဏီမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ေရရွည္ စီမံခ်က္အျဖစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အနီးတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ေဂ် ပါ၀ါ (J Power) နဲ႔ ဖက္စပ္ျပဳလုပ္ကာ ၆၀၀ မဂၢါ၀ပ္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ ေက်ာက္မီးေသြးသံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ဘီေကဘီ (BKB) ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းကာ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ့္ သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံု တည္ေဆာက္ရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာသတင္းစာတြင္ ေရးသားထားပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္မီး ရရွိေရး ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနမွဳမ်ားတြင္ ျပည္သူအမ်ား ေထာက္ျပ ေျပာဆိုေနတဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ေျပာၾကားသြားခဲ့တဲ့ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား သံုးမကုန္ ျဖစ္ေနလို႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ျမန္မာျပည္က သဘာ၀ဓါတ္ေငြ႕နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားဆီ ေရာင္းခ်ေနၿပီး ျပည္သူမ်ားကေတာ့ လွ်ပ္စစ္မီး မလံုမေလာက္တဲ့အခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

အမွတ္ ၂ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာနရဲ့ အစိုးရသတင္းစာပါ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ နိဂံုးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား တိုးတက္ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ကုမၸဏီမ်ားရဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေနေၾကာင္း၊ ေႏြရာသီတြင္ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္မွဳ ေလ်ာ့နည္းေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအား အုပ္စု သံုးစုခြဲ၍ အလွည့္က် ဓါတ္အားမွ်ေ၀ေပးေနရတဲ့ အေျခအေနကို နားလည္ေပးပါရန္နဲ႔ ျပည္သူအားလံုးက လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ေခၽြတာသံုးစြဲျခင္းျဖင့္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ေပးရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံ ပန္ၾကားအပ္ေၾကာင္း ေဖာ္္ျပထားပါတယ္။
သတင္း - ျပည္သူ လွ်ပ္စစ္မီး ျပႆနာ အစိုးရ ျပန္ၾကားခ်က္ - May 22 2012 04:44 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005