ေစတနာ ဆရာ၀န္ ကြန္ရက္နဲ႔ အေမ့အိမ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ (၁၃၊ ၅၊ ၂၀၁၂) ေန ့တနဂၤေႏြ မနက္ပိုင္းက ေစတနာ ဆရာ၀န္ကြန္ရက္မွ ေဒါက္တာေက်ာ္စြာဦး ေခါင္းေဆာင္တဲ့ လူငယ္ ဆရာ၀န္ (၁၀) ဦး ပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႕ဟာ အေမ့အိမ္ ပညာဒါနေက်ာင္း (လိွဳင္သာယာ) တြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ကေလးငယ္ (၂၇၅) ဦးအား အခမဲ့ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၿပီး လိုအပ္ေသာ ကေလးငယ္မ်ားအား ေဆး၀ါးကုသေပးျခင္း၊ အားေဆးတိုက္ေကၽြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေစတနာ ဆရာ၀န္ ကြန္ရက္ အေမ့အိမ္ - May 21 2012 06:48 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005