အေရးေပၚအတြက္ ေပးဆပ္မႈမ်ား

ပူျပင္းလွသည့္ ေႏြရာသီရက္မ်ား စိပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ပင္လယ္ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ေရခ်ိဳလိုအပ္မႈ အခက္အခဲျပႆနာေတြ ၾကားေနရသည္မွာ တေန႔ထက္တေန႔ ပိုမို မ်ားျပားလာေတာ့သည္။ ေသာက္သံုးေရ ေပါမ်ားလွသည့္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္တြင္ “ေရအသက္ တမနက္” ဆိုသလို ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လ၊ ဧၿပီလမွ စတင္၍ ေသာက္သံုးေရ ႐ွားပါးျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္အတြက္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ လာေရာက္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံၾကေသာ ေရ႐ွားပါးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာေဒသမ်ား႐ွိ ေရတြင္း၊ ေရကန္မ်ား ေသာက္သံုးေရအတြက္ အလွဴခံထား႐ွိေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ ကြင္းဆင္း ေလ့လာမႈမ်ားႏွင့္အတူ အေရးေပၚ လိုအပ္ေနေသာ ေသာက္ေရမ်ား ရ႐ွိႏိုင္ေအာင္ အျမန္ဆံုး စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ကာ အလ်င္ျမန္ဆံုး ကူညီ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေတာ့သည္။

၁၄၊ ၅၊ ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔မွ စတင္၍ နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ အေရးေပၚ ေသာက္ေရ လိုအပ္ေနသည့္ ေက်း႐ြာမ်ားျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၏ အစြန္ဆံုးပိုင္း၌ တည္႐ွိသည့္ ခေနာင္ ေခ်ာင္းဝႏွင့္ ခေနာင္ မီးျခစ္စက္ေက်း႐ြာသို႔ နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) မွ ဒု - ဥကၠ႒ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ အသင္းသား/သူမ်ားတို႔သည္ စက္ေလွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ ေန႔စဥ္နီးပါး သြားေရာက္၍ လွဴဒါန္းခဲ့ရာ ၁၇၊ ၅၊ ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔ထိ ေရဂါလံေပါင္း (၈၁,ဝဝဝ) အား ေသာက္ေရမ်ား လွဴဒါန္း ႏိုင္ခဲ့သလို ဒလၿမိဳ႕နယ္တြင္း႐ွိ ေညာင္တုန္း၊ က်န္စစ္သား၊ ေမွာ္စက္၊ တာႀကီးဆိပ္ႀကီး အပိုင္(၁) အပိုင္(၄)၊ ကမာဆယ္၊ တပင္ေ႐ႊထီး၊ အံ့ႀကီး အေ႐ွ႕/အေနာက္၊ ရာဇသႀကၤန္ အစ႐ွိသည့္ ရပ္ကြက္ (၂၃) ခု အတြက္ လူဦးေရ (၁) သိန္းခန္႔ကိုလည္း ေသာက္ေရမ်ားအား (၂,၄ဝဝ) ဂါလံဆန္႔ ေရေဘာက္ဆာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႀကီးျဖင့္ အႀကိမ္ေရ (၂၅) ႀကိမ္၊ ေရဂါလံစုစုေပါင္း (၆ဝ,ဝဝဝ) အားလည္း ေန႔စဥ္နီးပါးခန္႔ ၁၇၊ ၅၊ ၂ဝ၁၂ ရက္ေန႔အထိ လွဴဒါန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိေပသည္။ ထို႔အျပင္ ရာသီဥတု ပူျပင္းလာမႈမ်ားေၾကာင့္ မိုးေရခံကန္မ်ားႏွင့္ ေရထြက္အား မေကာင္းေသာ စက္ေရတြင္းမ်ားအေပၚ မီွတည္၍ ေနထိုင္ၾကရသည့္ ဒလၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တြင္ ေသာက္သံုးေရ ႐ွားပါးသည့္ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႕လွ်က္႐ွိျခင္းေၾကာင့္ ဝမ္းေရာဂါႏႇင့္ အျခား ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါ ျပႆနာမ်ားပါ ရင္ဆိုင္လာမည္ကို စိုးရိမ္ေနမိသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ေရလွဴဒါန္းမႈမ်ားအား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေသာက္ေရအတြက္ ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္၍ သယ္ယူႏိုင္ျခင္း မ႐ွိၾကသည့္ ေနအိမ္မ်ားသို႔လည္း အသင္းသားမ်ားတို႔သည္ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လုိက္လံ၍ ေသာက္ေရမ်ားအား ထမ္းပိုးသယ္ေဆာင္ ကူညီေပးခဲ့ရာတြင္ ေနအိမ္တအိမ္၌ အေဒၚႀကီးတဦးသည္ ကားတိုက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္ပိုင္း ထိခိုက္ခဲ့ေၾကာင္း ခ်ိဳင္းေထာက္တေခ်ာင္း႐ွိပါက သြားလိုရာသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလာသည့္အတြက္ သုခ ကုသုိလ္ျဖစ္ေဆးခန္း (ရန္ကုန္) သို႔ အလွဴ႐ွင္မ်ား လွဴဒါန္းထားသည့္ ခ်ိဳင္းေထာက္တေခ်ာင္းအား အလ်င္ျမန္ဆံုး အေရးေပၚ ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

၁၂၊ ၅၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ နာေရးကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေဒၚဧရာေမာင္ေမာင္၊ စာရင္းစစ္ ေဒၚစီစီမာႏွင့္ အဖြဲ႕တို႔သည္ ျပည္ၿမိဳ႕႐ွိ သုခကုသုိလ္ျဖစ္ ေဆးခန္း (ျပည္) သို႔ သြားေရာက္၍ ေငြစာရင္းကိစၥရပ္မ်ားအား စစ္ေဆးျခင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ ျပည္ခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ က်ဴေတာေက်း႐ြာအတြက္ အဝီစိ စက္ေရတြင္းမ်ား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာ စစ္ေဆးျခင္း၊ “ႏွလံုးလွ စာၾကည့္တိုက္” အတြက္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ွိ သုခအလင္း စာၾကည့္တိုက္မွ ပိုလွ်ံေနသည့္ သုတ၊ ရတ စာအုပ္ စာေပမ်ားအား လွဴဒါန္း ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဆင္ၿမီးဆြဲၿမိဳ႕႐ွိ “က႐ုဏာ႐ွင္” နာေရးကူညီမႈအသင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ၾကည့္႐ႈ ေလ့လာခဲ့ၿပီး စာအုပ္စာေပမ်ား လွဴဒါန္း ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ မေကြးတိုင္းအတြင္း႐ွိ ဧက (၂ဝ) ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းလွသည့္ ေသာက္သံုးေရကန္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ နာေရး ကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ၏ အသင္းသူ ေဒၚခင္ထားထားေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ သြားေရာက္၍ ေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ေညာင္ပင္႐ြာ၊ ေညာင္ပင္သာ႐ြာ၊ တည္ပင္ ကန္ေပါက္ေက်း႐ြာ အစ႐ွိသည့္ ေက်း႐ြာ (၃) ႐ြာတို႔သည္ ၄င္း ေသာက္သံုးေရကန္အား အမီွျပဳ ေနထိုင္လွ်က္႐ွိေၾကာင္းအား သိ႐ွိခဲ့ရသည့္အတြက္ ေက်း႐ြာေန ေဒသခံ ျပည္သူအေပါင္းတို႔မွ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး တတ္ညီလက္ညီျဖင့္ ဝိုင္းဝန္း၍ ေသာက္သံုးေရကန္ အျမန္ဆံုး ၿပီးစီးႏိုင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသလို နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္လည္း လိုအပ္ေသာ အကူအညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလွ်က္႐ွိရာ မၾကာေတာ့မည့္အခ်ိန္၌ ေအာင္ျမင္စြာ ၿပီးစီးကာ ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ၄င္း ေသာက္သံုး ေရကန္ႀကီးသည္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ျမင္ကြင္းမ်ိဳးအစား ၾကည္လင္ေအးျမ သန္႔႐ွင္းသည့္ေသာက္သံုးေရကန္ႀကီးအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရကာ ေသာက္သံုးေရ ျပတ္လပ္မႈ ျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ရေတာ့မည္ မဟုတ္ေတာ့ေခ်။

ေသာက္သံုးေရ ႐ွားပါးသည့္ ေက်း႐ြာ၊ ေဒသခံ ျပည္သူလူထုတို႔သည္ မိမိတို႔၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေသာက္ေရမ်ားကို အျခားေသာ အရပ္ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ခပ္ေနၾကရျခင္းေၾကာင့္ ေသာက္ေရ ျပတ္လပ္မႈႏွင့္ လံုးပန္းေနၾကရကာ ကေလးငယ္မ်ား၏ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္မ်ား လစ္ဟင္းေနျခင္းႏွင့္ ဝမ္းစာ ဖူလံုေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ၾကျခင္း အစ႐ွိသည့္ အခက္အခဲမ်ားအား လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ေမြးကာ ေစတနာ႐ွင္၊ ကုသိုလ္႐ွင္မ်ားတို႔မွ မိမိတို႔ တႏိုင္တပိုင္ (သို႔) စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ သြားေရာက္၍ လွဴဒါန္းၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ႏိႈးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - နာေရးကူညီမွဳ အသင္း (ရန္ကုန္) ေသာက္သံုးေရး အလွဴ - May 21 2012 05:23 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005