ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက အက်ဥ္းက်ခံ ေစာ၀ီလ်ံနဲ႔ ေစာ ဖရန္႔စစ္တို႔ရဲ့ မိသားစုမ်ားကို အားေပး

၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီလအတြင္းက လြတ္ေျမာက္လာၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ား အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားဟာ အက်ဥ္းေထာင္တြင္း ဆက္လက္ အက်ဥ္းက်ေနၾကတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရဲ့ မိသားစုမ်ားကို သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံု ႏွဳတ္ဆက္ အားေပးစကား ေျပာၾကားမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ထို အစီအစဥ္အရ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားရဲ့ မိသားစုမ်ားအား ေတြ႕ဆံု အားေပးစကားေျပာလ်က္ရွိရာ ၂၀၁၂ ေမလ ၆ ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) က ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ေစာ၀ီလ်ံနဲ႔ ေစာ ဖရန္႔စစ္တို႔ရဲ့ေနအိမ္မ်ားကို သြားေရာက္ကာ မိသားစုမ်ားအား အားေပးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားမ်ားကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္နဲ႔ ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း မလြတ္ေျမာက္ေသးဘဲ က်န္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားလည္း ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕က ျပဳစုထားတဲ့ စာရင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား ၃၃၄ ဦး အက်ဥ္းက်လ်က္ ရွိေနေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အခ်ိဳ႕စာရင္းမ်ားတြင္ မလြတ္ဘဲ က်န္ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားဦးေရဟာ ထို႔ထက္ ပိုမို မ်ားျပားၿပီး အတည္မျပဳႏိုင္ေသးသူမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္း ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား မိသားစု ေစာ၀ီလ်ံ ေစာ ဖရန္႔စစ္ - May 16 2012 03:18 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005