ႏွလံုးသားေတြ လွဴတဲ့ေန႔ (၃)
20120222_FFSSY_KT

ယင္းကဲ့သို႔ ႏွလံုးသားမ်ားလွဴတဲ့ေန႔တြင္ လွဴဒါန္းမႈမ်ား အသီးသီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းသည္ ကိုေဆာင္းဦးလိႈင္အား လာေရာက္ အားေပးၾကေသာ အမ်ားျပည္သူမ်ားႏွင့္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား နာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ အလုပ္အကိုင္႐ွာေဖြေရးႏွင့္ သဘာဝေဘးဒဏ္မ်ားအျပင္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ကူညီေဖးမ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို တတ္စြမ္းသေ႐ြ႕ ေပးဆပ္ေနေသာ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အား လာေရာက္ လွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ၾကေသာ အမ်ားျပည္သူ အလွဴ႐ွင္မ်ား၏ ေကာင္းမႈတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔ ၂၂၊ ၂၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ႏွလံုးသားေတြလွဴေသာေန႔ အလွဴပြဲႀကီးအား အမ်ားျပည္သူ နတ္လူသာဓု ေခၚဆိုႏိုင္ရန္အတြက္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
20120222_FFSSY_KT

နာေရးကူညီမွဳအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေရႊဇီးကြက္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားစဥ္

20120222_FFSSY_KT

20120222_FFSSY_KT

20120222_FFSSY_KT

ဓါတ္ပံုသတင္း - ႏွလံုးသားေတြ လွဴတဲ့ ေန႔ နာေရးကူညီမွဳအသင္း ေက်ာ္သူ - Feb 22 2012 05:43 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005