ဟသၤာတၿမိဳ႕လယ္ မန္းဘခိုင္လမ္းမွာ မိုးရြာတာနဲ႔ ေရႀကီး

ဟသၤာတၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ မန္းဘခိုင္လမ္းမွာ မိုးရြာတာနဲ႔ ေရေျမာင္းေတြ ေရလွ်ံတတ္ေၾကာင္း ဟသၤာတၿမိဳ႕သားတဦး ေပးပို႔တဲ့ စာထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သူ႕အီးေမးလ္ကို ၂၀၁၂ ေမ ၄ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း မိုးရြာၿပီးစ ဓါတ္ပံုမ်ားနဲ႔အတူ ေပးပို႔ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရေျမာင္းေတြ မရွင္းတဲ့အတြက္ အခုလို ေရႀကီးတာလို႔ စာေပးပို႔သူက ဆိုပါတယ္။ ေနာက္တခါ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားကလည္း အမွိဳက္ေတြကို ေရေျမာင္းထဲ ပစ္တာနဲ႔ ေျမာင္းေတြ ပိတ္ကုန္တယ္လို႔ ေပးထားတဲ့စာမွာ ေရးထားပါတယ္။ ဧရာ၀တီတိုင္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စည္ပင္သာယာ၀န္ထမ္း အလံုအေလာက္ မခန္႔အပ္တဲ့အတြက္ ဟသၤာတၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွာ ၀န္ထမ္း နည္းပါးေနတဲ့အေၾကာင္း၊ ၀န္ထမ္း မလံုေလာက္ျခင္းကို အေၾကာင္းျပၿပီး အရြယ္မေရာက္ေသးတဲ့ ကေလးငယ္ေတြကို တေန႔ ၁,၂၀၀ က်ပ္ေပးကာ အမွိဳက္ေကာက္ခိုင္းေၾကာင္း၊ ကေလးေတြကလည္း အမွဳိက္ေကာက္ၿပီး နီးစပ္ရာ ေရေျမာင္းထဲ အမွိဳက္ေတြကို ပစ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း ဟသၤာတက ေပးပို႔တဲ့စာမွာ ေရးထားပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ေလ့လာ သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ - ဟသၤာတၿမိဳ႕လယ္ မန္းဘခိုင္လမ္း မိုးရြာ ေရႀကီး - May 10 2012 12:54 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005