အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို NLD – BG အဖြဲ႕ တက္ေရာက္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေစ်းေရာင္းပြဲမ်ားနဲ႔ အလွဴရွင္မ်ား လွဴဒါန္းတဲ့ ပညာေရး ရန္ပံုေငြမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ပညာဒါနေက်ာင္းမ်ားသို႔ ျပန္လည္ ေပးအပ္တဲ့ အခမ္းအနားကို ၂၀၁၂ ေမလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ရာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနေက်ာင္းအဖြဲ႕ (NLD – BD) က တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ထို အခမ္းအနားတြင္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနေက်ာင္းအဖြဲ႕ (NLD – BD) အတြက္ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ က်ပ္ ေျခာက္သိန္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြးအကူအညီေပးေရးနွင္႔ အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း သင္ၾကားေပးေရး ပညာဒါနေက်ာင္းကို တာ၀န္ခံ ဒါရုိက္တာ ကုိညီညီနဲ႔ ေစတနာရွင္ လူငယ္မ်ားက တာ၀န္ခံ လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိပါၿပီး လက္ခံရရွိတဲ့ ရန္ပံုေငြကို ပညာသင္ၾကားတဲ့အရြယ္တြင္ ပညာမသင္ရဘဲ အမွဳိက္ေကာက္ကာ ၀င္ေငြ ရွာေဖြေနရတဲ့ကေလးမ်ားအတြက္ အနီးကပ္ ၾကပ္မတ္ ေလ႔က်င့္ သင္ၾကားေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာက္လုပ္ေနတဲ့ ႏွစ္္ထပ္တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ အေပၚထပ္ ၾကမ္းခင္း ကုန္က်ေငြတြင္ ျဖည္႔စြက္ အသုံးျပဳသြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

NLD-BG တာ၀န္ခံ ကုိညီညီနဲ႔ က်န္းမာေရးတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာ ကုိေက်ာ္စြာဦး (ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္-ေရာင္ျခည္သစ္ ပညာဒါနေက်ာင္း တာ၀န္ခံ)

ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေက်ာင္းေဆာင္

သတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေပးအပ္ပြဲ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနေက်ာင္းအဖြဲ႕ ကုိညီညီ - May 8 2012 04:43 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005