ေမလ ၂ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တၿမိဳ႕လံုး ပိေတာက္ပန္းေတြ ေ၀

သူငယ္ခ်င္းတို ့ေရ

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦတြင္ က်မ္းသစၥာ က်ိန္ဆိုတဲ့ ၂၀၁၂ ေမလ ၂ ရက္ေန႔က တိုက္တိုက္ဆိုင္ဆိုင္ ရန္ကုန္တၿမိဳ႕လံုးမွာ ပိေတာက္ေတြ ေ၀ေနေအာင္ ပြင့္ေနပါတယ္။

အခုလုိ ပိေတာက္ေတြ ေ၀ေနေအာင္ ပြင့္ေနခ်ိန္ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၂ ႏွစ္က ကဗ်ာဆရာႀကီး မင္းသု၀ဏ္ ေရးသားခဲ့တဲ့

ငု နဲ ့ပိေတာက္ ေႏြ မွာ လွိဳင္သည္။

စုနဲ႔ ခေမာက္ ေမ မွာ ႏိုင္မည္။

ဆိုတဲ့ ကဗ်ာေလးကို ျပန္ေျပာင္း သတိရမိပါေၾကာင္း။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေမ ၂ ရက္ ၂၀၁၂ ပိေတာက္ပန္း - May 3 2012 07:06 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005