ရွမ္း၊ ကယားနဲ႔ ကယန္းေဒသမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာေရး ရန္ပံုေငြမ်ား လွဴဒါန္း (၂)
20120222_NLD_Education_Fund

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပညာေရးကြန္ရက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားမ်ား ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ခြဲေ၀ လွဴဒါန္းမွဳ ဒုတိယခရီးစဥ္အျဖစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၈) (၁၉) (၂၀) ရက္ေန႔မ်ားက ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ အထူးေဒသ ၃ ေဒသမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် သြားေရာက္ ေလ့လာကာ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲက ရရွိတဲ့ အလွဴေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းမ်ားထံ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားဟာ ထို ခရီးစဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ဆက္သြယ္ေရးတာ၀န္ခံ ေဒၚခင္မိုးမိုးနဲ႔ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ ပညာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမွဳ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးေဂေဂၚရီ တို ့ထံ အလွဴေငြ စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၂၀) ၊ ဗလာစာအုပ္ (၁၅၀၀) ဒါဇင္၊ ေဘာလ္ပင္ (၈၃၄) ဒါဇင္၊ ေပတံ (၁၉၂) ဒါဇင္ တို႔ကို ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ရွမ္းျပည္နယ္) နဲ႔ ကယန္းျပည္သစ္ပါတီ ပညာေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းမူ ေကာ္မတီတို႔အေနနဲ႔ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္နဲ႔ ကယန္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအထူးေဒသ အတြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါး ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားရဲ့ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာကာ အက်ိဳးရွိတဲ့ တိုက္ရိုက္ ေထာက္ပံ ကူညီမွဳမ်ား ဆက္လက္ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပညာေရးကြန္ရက္က ေပးပို႔တဲ့သတင္းအရ သိရွိရပါတယ္။

20120222_NLD_Education_Fund

ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥမ်ား တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးၾကစဥ္

20120222_NLD_Education_Fund

20120222_NLD_Education_Fund

20120222_NLD_Education_Fund

ဓါတ္ပံုသတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရး ရန္ပံုေငြ - Feb 22 2012 05:18 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005