၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူမွဳအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢက အကူအညီေပးေရး စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ထိုး

၂၀၁၂ ေမ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ မွ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမွာ ျဖစ္ကာ ထိုလုပ္ငန္းအတြက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕က ျမန္မာႏိုင္ငံအား အကူအညီေပးအပ္မယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က ၾကပ္ေျပးေနျပည္ေတာ္ ျမတ္ေတာ္၀င္ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးတဲ့ အခမ္းအနားကို ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္းနဲ႔ ျမန္မာ ဒု - သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အကူအညီေပးေရး စာခၽြန္လႊာကို ကုလသမဂၢ ဒု - အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္နဲ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ဗီေဂ် နမ္ဘီးယားနဲ႔ ဗဟို သန္းေခါင္စာရင္း ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးခင္ရီတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ ထို စာခၽြန္လႊာအရ ၂၀၁၄ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီမ်ားအား ကမၻာ့ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေပးအပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ဒု - သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္းကို နံနက္စာနဲ႔ တည္ခင္း ဧည့္ခံခဲ့ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စာရင္းဇယားမ်ား ထုတ္ျပန္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အရည္အေသြး ျပည့္မီၿပီး တိက်မွန္ကန္ အဆင့္မီတဲ့ လူဦးေရး အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိေအာင္ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လူဦးေရရန္ပံုေငြအဖြဲ႕နဲ႕ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ား နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၿဗိတိသွ်တို႔ အုပ္စုိးစဥ္ကာလအတြင္း ၁၈၇၂ ခုႏွစ္မွ ၁၉၄၁ ခုႏွစ္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ ၁၀ ႏွစ္တႀကိမ္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိတဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ယေန႔ (၂၀၁၂ ခုႏွစ္) အထိ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တို႔တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္သာ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ပါတယ္။

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္းဟာ တိုင္းျပည္တြင္း လူဦးေရစာရင္းတမ်ိဳးထည္း သိရွိရံုတင္မကဘဲ လူဦးႏြယ္စုမ်ား ျပန္႔ႏွံ႔ေနထိုင္မွဳ၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူဦးေရ၊ ၀င္ေငြ အခ်ိဳးအစား ကြာဟမွဳ၊ ပညာတတ္ေျမာက္ႏွဳန္း အပါအ၀င္ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္အေတာ္မ်ားမ်ားကို သိရွိႏိုင္ပါတယ္။ သန္းေခါင္စာရင္းကို အေျချပဳၿပီး စီးပြားေရး စီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္မွဳ၊ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ၊ ပညာေရးစီမံခ်က္မ်ား ျပင္ဆင္မွဳ၊ လူမွဳေရးကိစၥမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တြက္ခ်က္ႏိုင္မွဳ အစရွိသျဖင့္ တိုင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘက္စံု အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံႀကီးမ်ားတြင္ ဆယ္ႏွစ္တႀကိမ္ ပံုမွန္ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူေလ့ ရွိပါတယ္။

ကိုးကား

၂၀၁၂ ေမ ၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ
သတင္း - ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္း ကမၻာ့ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြ အဖြဲ႕ - May 1 2012 04:00 PM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005