ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မရမ္းေက်းရြာ၊ စုရင္ခြင္ ပညာဒါနေက်ာင္း ဖြင့္ပြဲ

ရန္ကုန္တိုင္း၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ လူငယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ခဲ့တဲ့ စုရင္ခြင္ ပညာဒါနေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲကို ၂၀၁၂၊ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က အဆိုပါေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ထို ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေတာင္တြင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ညြန္႔၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပညာေရးကြန္ရက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္က ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕၊ စေနလူငယ္မ်ားအဖြဲ႕၊ မရမ္းေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ားနဲ႔ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စုရင္ခြင္ ပညာဒါနေက်ာင္းကို ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အဖြဲ႕၀င္ လူငယ္မ်ားက ၂၀၁၁ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ စုရင္ခြင္ ပညာဒါနေက်ာင္းကို ပိုမို ေကာင္းမြန္ သပ္ရပ္တဲ့ ေက်ာင္း ျဖစ္ေျမာက္လာရန္အတြက္ ေျမအလွဴရွင္ ဦး၀င္းဦးနဲ႔ ေဒၚလင္းထိန္တို႔ မိသားစုက ေျမကြက္လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ေက်းရြာသူ ေက်းရြာသားမ်ား ပါ၀င္ လွဴဒါန္း ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

စုရင္ခြင္ ပညာဒါနေက်ာင္းကို ေက်ာင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕က တာ၀န္ယူ စီမံခန္႔ခြဲၿပီး ေစတနာ ဆရာ ၆ ဦးက ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ပညာသင္ႏွစ္အတြင္း အေျခခံပညာ မူလတန္းအဆင့္ သူငယ္တန္းမွ အထက္တန္းအဆင့္ န၀မတန္းအထိ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား တရာကို ပညာသင္ၾကားေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ကြမ္းၿခံကုန္းၿမိဳ႕နယ္ မရမ္းေက်းရြာ စုရင္ခြင္ ပညာဒါနေက်ာင္း - May 1 2012 08:53 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005