အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနေက်ာင္း လွဳပ္ရွားမွဳမ်ား

ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ သင္တန္းတြင္ ဆရာေဒါက္တာေက်ာ္စြာ (NLD - BG) က အဂၤလိပ္စာ သင္ၾကားေပးေနစဥ္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနေက်ာင္းအဖြဲ႕ (NLD – BD) အဖြဲ႕ကို သူတို႔ရဲ့ သႀကၤန္အလွျပယာဥ္နဲ႔အတူ ျမန္မာျပည္သူလူထုက သတိထားမိခဲ့ၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနေက်ာင္းအဖြဲ႕ (NLD – BD) အဖြဲ႕ဟာ အခုအခါမွာ အမွိဳက္ေကာက္ကေလးငယ္ေလးမ်ားအတြက္ စာရိတၱ ျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ ယဥ္ေက်းလိမၼာေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ အသံုးျပဳရန္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္တခု ထပ္မံ ေဆာက္လုပ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကိုေတာ့ သႀကၤန္အလွျပယာဥ္အား ခ်ီးေျမွာက္ လွဴဒါန္းေငြမ်ားထဲမွ အသံုးျပဳေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး အေျပာင္းအလဲ လုပ္ငန္းစဥ္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနသလို လူငယ္အဖြဲ႕၀င္မ်ားနဲ႔ အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မွဳဆိုင္ရာကိစၥမ်ား၊ အေျခခံျပည္သူမ်ားရဲ့ လူမွဳေရး၊ ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တႏိုင္တပိုင္ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနအဖြဲ႕ (NLD – BG) ေက်ာင္း တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္စဥ္

အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနအဖြဲ႕ (NLD – BG) ေက်ာင္း တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္စဥ္

အမွဳိက္ေကာက္ကေလးငယ္မ်ားကုိ အပတ္စဥ္ ပညာ သင္ၾကားေပးေနေသာ ဆရာၾကည္သာၿဖိဳး (NLD – BG) နဲ႔ အမွိဳက္ေကာက္ကေလးငယ္မ်ား

အမွဳိက္ေကာက္ကေလးငယ္မ်ားအား က်န္းမာေရးနဲ႔ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္ေပးစဥ္

ေမလဆန္းပုိင္းတြင္ ဖြင္႔လွစ္မယ့္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ စာရင္းေပးသြင္းေနၾကစဥ္

ဓါတ္ပံုသတင္း - အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေသြး အကူအညီေပးေရးနဲ႔ ပညာဒါနေက်ာင္း အမွိဳက္ေကာက္ ကေလးငယ္မ်ား - May 1 2012 06:36 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005