ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္ရင္သားမ်ား လူမွဳေရးအဖြဲ႕ရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳ ပေဒသာကပြဲ

ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္ရင္သားမ်ား လူမွဳေရးအဖြဲ႕ရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳ ပေဒသာကပြဲကို ၂၀၁၂၊ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ေန႔၊ ေန႔လည္ပိုင္းက ဖင္လန္ႏိုင္ငံ ဗန္တာ (Vantta) ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ထို ယဥ္ေက်းမွဳ ပေဒသာကပြဲကို ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတိုင္းရင္သားမ်ား၊ ဖင္လန္လူမ်ိဳးမ်ား စုစုေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ခန္ ့တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆိုပါ ပေဒသာကပြဲတြင္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုရဲ့ ယဥ္ေက်းမွဳ ရိုးရာအကမ်ား၊ ျမန္မာစာသင္ေက်ာင္းတြင္ ပညာသင္ၾကားေနၾကတဲ့ ျမန္မာတိုင္းရင္းသား ခေလးသူငယ္မ်ားရဲ့ ျမန္မာသင္ပုန္းႀကီး ရြတ္ဆိုျခင္း၊ အထူးအစီအစဥ္အေနျဖင့္ ယေန႔ျမန္မာ (Burma Today) အယ္ဒီတာ ရဲရင့္သက္ဇြဲ၊ ဖင္လန္ႏိုင္ငံသို ့ေရာက္ရွိ အေျခခ်ေနထိုင္သူ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ့ ခံစားခ်က္ကို ေဖာ္က်ဴးေသာ ကဗ်ာရွည္အား ရြတ္ဆိုျခင္း၊ သႀကၤန္ယိမ္းအကမ်ား၊ ျမန္မာအႏုသဘင္ ႏွစ္ပါးခြင္အက၊ ထား၀ယ္ယိမ္းအကမ်ားနဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၿပီး ညေန ၄ နာရီတြင္ မန္းေတာင္ရိပ္ခို သီခ်င္းအား စုပါင္း သီဆို၍ အခမ္းအနားကို ေအာင္ျမင္စြာ ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္ရင္သားမ်ား လူမွဳေရးအဖြဲ႕ကို အတိုေကာက္အားျဖင့္ MEBSF လို႔ ေခၚတြင္ၿပီး ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ေႏြဦးတြင္ စတင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ထို လူမွဳေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၀၇ ေမလတြင္ ဖင္လန္အစိုးရက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ MEBSF အဖြဲ႕တြင္ အဖြဲ႕၀င္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ပါ၀င္ကာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံေရာက္ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ့ လူမွဳေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျမန္မာတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ရိုင္းပင္းကူညီျခင္း စတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - ဖင္လန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္ရင္သားမ်ား လူမွဳေရးအဖြဲ႕ ယဥ္ေက်းမွဳ ပေဒသာကပြဲ - May 1 2012 05:15 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005