ေရေၾကာင္းသိပၸံ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ (CE- 24) ရဲ့ ျမတ္ေသာဒါန

ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ ပညာေရး နိမ့္က်ေနေသာ ကေလးမ်ားအား ကူညီေပးရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေရေၾကာင္းသိပၸံ သင္တန္း (CE - 24) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား စုေပါင္း လွဴဒါန္းတဲ့ ဘုရား ဆင္းတုေတာ္တဆူ၊ ေက်ာင္းအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ေငြေၾကးတို႔ကို ၂၀၁၂၊ ဧၿပီ ၂၉ ရက္ေန႔က ကာယကံရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ အေမ့အရိပ္ ပညာဒါနေက်ာင္းကို ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က် လာေရာက္ လွဴဒါန္းသြားပါတယ္။

အခုလို လွဴဒါန္းၾကတဲ့ ဘုရားဆင္းတုေတာ္တဆူနဲ႔ ပစၥည္းမ်ားမွာ
(၁) ကေလးမ်ား ဗုဒၶဘာသာအေျခခံ ရရွိေစရန္ ဘုရားဆင္းတုေတာ္တဆူ၊
(၂) ကေလးမ်ား အလင္းေရာင္လံုေလာက္စြာျဖစ္ ပညာ သင္ၾကားနိုင္ရန္ (၄) ေပ မီးေခ်ာင္း (၁၀) ေခ်ာင္း၊
(၃) ကေလးမ်ား ေအးျမသန္ ့ရွင္းေသာေရကို ေသာက္သံုးႏိုင္ရန္ ေရေအးစက္ (၁) လံုး၊
( ၄) ေက်ာင္းရန္ပံုေငြအျဖစ္ အလွဴေငြ ရွစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္း ငါးေထာင္ (၈၂၅, ၀၀၀) က်ပ္ တို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ထိုနည္းတူ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ကိုတင္ထက္ကိုကိုနဲ႔ ေမာင္ႏွမမ်ား လွဴဒါန္းတဲ့ ကြန္ျပဴတာ တစံုကို အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ပညာေရးကြန္ရက္ကလည္း ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ အေမ့အရိပ္ ပညာဒါနေက်ာင္းကို သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

ဤ ျမတ္ေသာဒါနကို အာလံုး သာဓုေခၚႏိုင္ၾကပါေစ။

ပညာေရးကြန္ရက္
အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဓါတ္ပံုသတင္း - ေရေၾကာင္းသိပၸံ သင္တန္း (CE - 24) ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ရန္ကုန္တိုင္း၊ ေကာ့မွဴးၿမိဳ႕နယ္၊ အေမ့အရိပ္ ပညာဒါနေက်ာင္း ပညာေရးကြန္ရက္ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ - May 1 2012 04:06 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005