က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ရွားခဲအင္းႀကီးကို ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳရန္ သမၼတဆီ စာပို႔ တင္ျပ ေတာင္းခံ

ေဒသခံျပည္သူေတြ မွီခို အားထား အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳေနတဲ့ ရွားခဲအင္းႀကီးကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူအမ်ား ဒုကၡေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ဒ့ါေၾကာင့္ ထိုအင္းႀကီးအား ေဒသခံျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတထံ တင္ျပေတာင္းခံအပ္ပါေၾကာင္း ေရးသားထားတဲ့ စာတေစာင္ကို ေဒသခံမ်ားက ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ေပးပို႔ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္မ်ားဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၄ ႏွစ္ခန္႔မွ စတင္ကာ ဧရာ၀တီတိုင္း၊ က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရွားခဲေက်းရြာအုပ္စုနဲ႔ အနီးအနားက ေက်းရြာအုပ္စုေပါင္း ေျခာက္အုပ္စုက မွီခို အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနရတဲ့ ရွားခဲအင္းႀကီးကို ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္တဦးအား လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါတယ္။ ထိုသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ဟာ ရွာခဲအင္းႀကီးကို ငါးေမြးကန္သဘြယ္ အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ အင္းကို မွီခို လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခဲ့ရတဲ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကရပါတယ္။ ထိုသို႔ အလုပ္လက္မဲ့ ျဖစ္မွဳ၊ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးမွဳမ်ားနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ၿပီး စား၀တ္ေနေရး အၾကပ္အတည္းေတြ႕ကာ ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား ပညာသင္ၾကား မေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ကေလးငယ္မ်ားလည္း ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ခဲ့ၾကရပါတယ္။

စား၀တ္ေနေရး ၾကပ္တည္းမွဳကို မခံစားႏိုင္တဲ့ ေဒသခံျပည္သူမ်ားဟာ ရွားခဲအင္းႀကီးထဲ ၀င္ေရာက္ကာ တနပ္တအိုးစာ ငါးဖမ္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလို ငါးဖမ္းတဲ့အခါ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ႏွိပ္စက္ ဆက္ဆံခဲ့တာကိုလည္း ခံခဲ့ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ တဦးတေယာက္၊ တစုတဖြဲ႕ ေကာင္းစားေရးအက်ိဳးေက်းဇူးထက္ ျပည္သူအမ်ား စား၀တ္ေနေရး ေျပလည္ေစေရးကို ေရွ႕ရွဳၿပီး ျပည္သူအမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း ရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ သားငါး ကုန္ထုတ္လုပ္မွဳက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ရည္ရြယ္ရန္အတြက္ ျပည္သူအမ်ားကို သနားငဲ့ညွာတဲ့အေနနဲ႔ ရွားခဲအင္းႀကီးကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ အင္းသူအင္းသားမ်ား လုပ္ကိုင္ စားေသာက္ခြင့္ျပဳရန္အတြက္ ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ စာေရးသား တင္ျပ ေတာင္းခံျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါတယ္။

သတင္း - ရွားခဲအင္းႀကီး - May 1 2012 03:03 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005