၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လွိဳင္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေတာင္းပန္
20120324 The Hot News

The Hot News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၈၄၊ စာမ်က္ႏွာ ၂၀ မွ

မီဒီယာကို အသံုးျပဳကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုခဲ့သူ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လွိဳင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ေန႔က ေတာင္းပန္လိုက္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။ ထိုသို႔ ေတာင္းပန္ျခင္းဟာ ျမန္မာျပည္ကို ႏွစ္ ၅၀ ၾကာ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့ ျမန္မာစစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား၊ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားရဲ့ ျမားေျမာင္လွစြာေသာ မွားယြင္းမွဳမ်ားထဲက မွားယြင္းမွဳေလးတခုကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ လူသိရွင္ၾကား ေတာင္းပန္လိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

၀န္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ့့ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ျဖတ္ေတာက္ျခင္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဒါသျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဦးျမင့္လွိဳင္ဟာ The Hot News ဂ်ာနယ္ကို ထုတ္ေ၀တဲ့ FACES Media Group အမွဳေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္နဲ႔ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ မမ နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္းတခု ဖန္တီးခဲ့ပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၂ မတ္လ ၂၃ - ၂၉ ရက္ေန႔ထုတ္ Hot News ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂၊ အမွတ္ ၈၄ တြင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးျမင့္လွိဳင္အား ေတြ႕ဆံုျခင္း အမည္နဲ႔ ထို ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ပံုႏွိပ္ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေစာ္ကားတဲ့ အသံုးအႏွံဳးမ်ားနဲ႔တကြ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဦးျမင့္လွိဳင္ဟာ လက္ရွိ အစိုးရအတြင္း ၾသဇာရွိတဲ့ ၀န္ႀကီးတဦး ျဖစ္သလို ျမန္မာျပည္တလႊား တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ဆည္ေျမာင္းစီမံကိန္းမ်ားနဲ႔ ဆန္စပါး ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ရသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးျမင့္လွိဳင္ရဲ့ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ယခင္ စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စိတ္ႀကိဳက္ သံုးစြဲနိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရသစ္လက္တက္ ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရသံုးခန္႔မွန္းေျခ ေငြစာရင္း အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ဦးျမင့္လွိဳင္ရဲ့ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီးဌာန အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီးဌာနအခ်ိဳ႕ရဲ့ အသံုးစရိတ္ အမ်ားအျပားကို ေလ်ာ့ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ထိုသို႔ ေလ်ာ့ခ်ခဲ့မွဳအား မေက်နပ္တဲ့ ဦးျမင့္လွိဳင္က “အေျခခံျဖစ္တဲ့ ေဒသအသီးသီးက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဆိုၿပီး ေရာက္လာတဲ့လူက စာမွ မတတ္၊ ဆယ္တန္းမွ မေအာင္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ထဲ လာထိုင္ေတာ့ သူမ်ား ထ ဆို မတ္တပ္ထ ေနတယ္။ ထိုင္ဆို ထိုင္ေနတယ္။ သူမ်ား ခလုပ္ႏွိပ္ဆို ႏွိပ္တယ္။ သူမွ ဘာမွ မသိတာ။ ဘာေတြ ေျပာေနလဲ သူ နားလည္တာ မဟုတ္ဘူး။ ရမ္းလုပ္ေနရတာ။“ “တေလွထဲ စီး၊ တခရီးထဲ သြားဆိုတာ တဖြဖြေနရတယ္ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ ေလွာ္တဲ့ေကာင္ကလည္း ေလွာ္ရမယ္။ ထိုင္တဲ့ေကာင္ကလည္း ၿငိမ္ၿငိမ္ကေလး ထိုင္။ အသက္ႀကီးၿပီဆုိရင္ ၿငိမ္ေနရမယ္။ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး မထိုင္ဘဲ အသားကုန္ ဟိုလွဳပ္ ဒီလွဳပ္ရင္ ဒါေၾကာင့္လဲ ဘုန္းႀကီးအရူးနဲ႔ ေလွလူးလို႔ ေျပာတာ။“ စတဲ့ အသံုးအႏွဳန္းမ်ား သံုးႏွဳန္းကာ လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကို ေစာ္ကား ေျပာဆုိခဲ့တဲ့အတြက္ အခုလို လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအား ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။
သတင္း - ဥၤးျမင့္လွိဳင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတာင္းပန္ - Apr 30 2012 09:38 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005