ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမၻာ့ဘဏ္ရံုး လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္မည္

လာမယ့္ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ရံုးဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ၀ါရွင္တန္ ဒီစီ အေျခစိုက္ ကမၻာ့ဘဏ္ (The World Bank) က ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၆ ရက္ (ၾကာသပေတးေန႔) တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။

ထို ေၾကျငာခ်က္တြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ဒုတိယ အႀကီးအကဲ ပဲန္မလာ ေကာ့စ္ (Pamela Cox) က “ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာအသစ္နဲ႔တကြ ဇြန္လဆန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကမၻာ့ဘဏ္ရံုး ဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပကတိအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပထမဆံုး ဆန္းစစ္မွဳေတြ ရရွိႏိုင္ေအာင္ က်မအေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဇြန္လအတြင္းမွာ သြားဖို႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။ အဲဒီ ခရီးစဥ္မွာ က်မတို႔ရဲ့ ပုဂၢလိကက႑အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ေကာ္ပိုေရးရွင္း (International Finance Corporation) နဲ႔ အာမခံမွဳ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္တဲ့ ဘက္စံု ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ အာမခံမွဳ ေအဂ်င္စီ (Multilateral Investment Guarantee Agency) က ဒု - ဥကၠ႒ေတြလည္း ပါ၀င္ပါမယ္“ လို႔ ေျပာၾကားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ျပန္လည္ ဆက္သြယ္တဲ့ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ဟာ ျပည္ပကမၻာနဲ႔ ဆယ္စုႏွစ္အတန္ၾကာ အဆက္ျပတ္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ျပည္သူေတြကို အကူအညီေပးဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ့ အစီအစဥ္ဟာ ဘက္စံု ခ်ဥ္းကပ္တဲ့ပံုစံ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာျပည္သူေတြ လက္ေတြ႕ ရင္ဆိုင္ေနရမွဳမ်ားကို နားလည္ရန္နဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွဳ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို အလွ်င္အျမန္ ရရွိေစရန္အတြက္ စီးပြားေရး အကဲခတ္မ်ားက ကူညီမွဳမ်ား ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာ့ဘဏ္အေနနဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို ကူညီဖို႔ ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း ပထမဆံုး ရွင္းရမယ့္ ျပႆနာကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမၻာ့ဘဏ္ကို ေပးစရာရွိတဲ့ အေၾကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၉၃ သန္းနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာရွ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကို ေပးရန္ရွိတဲ့ အေၾကြး အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀၀ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးဆပ္ရန္ရွိတဲ့ အေၾကြးေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္က ျမန္မာႏိုင္ငံအား ၁၉၈၇ ခုႏွစ္မွ စတင္ကာ ေငြ ေခ်းငွားမွဳကို ရပ္ဆိုင္းလိုက္သလို ျမန္မာစစ္အာဏာရွင္ေတြက ဒီမိုကေရစီ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွစတင္ကာ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ကမၻာ့ဘဏ္ရဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုး စီမံကိန္းဟာ ၁၉၉၀ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကမၻာ့ဘဏ္ကို ေပးဖို႔ရွိတဲ့ အေၾကြးေတြ ေပးဆပ္ရမယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ပဲရစ္ကလပ္ (Paris Club) လို႔ ေခၚတဲ့ ေၾကြးၿမီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတဲ့ စီးပြားေရး အင္အားႀကီးႏိုင္ငံေတြရဲ့ အလြတ္သေဘာ ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕ရဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း လုပ္ဖို႔ လိုအပ္သလို ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕နဲ႔လည္း လက္တြဲ လုပ္ကိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္က သူတို႔မိတ္ေဆြေတြနဲ႔ ၿပီးခဲ့တဲ့လအတြင္း တိုင္ပင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကြးကိစၥေတြ ၿပီးသြားတဲ့အခါမွ ေငြ ထပ္ေခ်းငွားဖို႔အတြက္ ေရရွည္ တည္တံ့တဲ့ အေျခအေန ရွိသလားဆိုတာကို ကမၻာ့ဘဏ္က ဆန္းစစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၻာ့ဘဏ္ရံုးခြဲ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္မယ့္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ေၾကျငာခ်က္ရဲ့ အဆံုးသတ္မွာ “(ျမန္မာျပည္) ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းဟာ ထိခိုက္ ကြဲရွလြယ္တယ္ဆိုတာကို သတိထားမိသလို အက်ိဳးအျမတ္ ရႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းေကာင္း သတိထားမိပါတယ္။ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ညွိႏွိဳင္း ဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္မွဳရဲ့ ျမန္ႏွဳန္းဟာ ျမန္မာျပည္က ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြ ဘယ္ေလာက္ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့အခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ေနပါတယ္“ လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ကိုးကား

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0,,contentMDK:23182416~pagePK:64257043~piPK:437376~theSitePK:4607,00.html

http://news.yahoo.com/world-bank-open-myanmar-office-june-175411089.html
သတင္း - ကမၻာ့ဘဏ္ ရန္ကုန္ရံုးခြဲ ျမန္မာ အေၾကြး - Apr 27 2012 04:41 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005