ေႏြရာသီေရာဂါ

ဒီအခ်ိန္ေရာက္လာရင္ ကၽြန္ေတာ္စိတ္ေတြ ေဖာက္ ေဖာက္လာတယ္ဆိုတဲ့စကားအတိုင္း ဒီအခ်ိန္၊ ဒီရာသီ ေရာက္လာခ်ိန္မွာ ပူျပင္းေသာ ေႏြရာသီ၏ အပူဒဏ္ေၾကာင့္ ေသာက္/သံုးေရ႐ွားပါးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ ခေနာင္႐ြာမေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ခေနာင္ေခ်ာင္းဝေက်း႐ြာ၊ မီးျခစ္ဆံ ေက်း႐ြာ အေ႐ွ႕/ေနာက္သံုး႐ြာမွ ေသာက္သံုးေရကန္မ်ား ခန္းေျခာက္ၿပီး ေသာက္သံုးေရ အခက္အခဲမ်ား ႐ွိေနေၾကာင္း နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သို႔ ၂၂၊ ၄၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံတို႔မွ ဆက္သြယ္၍ အကူအညီ ေတာင္းခံလာခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) သည္ ၂၃၊ ၄၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ တဦးျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္ေအး ဦးေဆာင္ကာ အသင္းသားမ်ားသည္ အထက္ပါေက်း႐ြာသို႔ သြားေရာက္၍ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ၂၅၊ ၄၊ ၂၀၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဆက္လက္၍ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) အသင္းသားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဦးေအာင္စိုး၊ ဦးထူးၫႊန္႔ေမာ္၊ ဦးေအာင္သူရတို႔သည္ နံနက္ (၆း၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) ႐ံုးခ်ဳပ္မွ ထြက္ခြာကာ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းဆိပ္ကမ္းမွ စက္သဗၺာန္ စင္းလံုးငွားရမ္းကာ ေရဂါလံ (၄,၅၀၀/၅,၀၀၀) ခန္႔ သဗၺာန္၏ ဝမ္းဗိုက္တြင္းသို႔ ေသာက္/သံုးေရမ်ား တင္ေဆာင္ၿပီး ဒလၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ေရေဘးဒုကၡသည္မ်ားထံသို႔ အျမန္ဆံုး သြာေရာက္၍ စက္သဗၺာန္ေပၚမွ ေသာက္/သံုးေရမ်ားအား ေက်း႐ြာ႐ွိ ယာယီေရေလွာင္ကန္တခု တည္ေဆာက္၍ ေဒသခံ ႐ြာသူ/သား မ်ား၏ အကူအညီမ်ားျဖင့္ တဦးလွ်င္ (၂) ထမ္းႏႈန္းျဖင့္ စနစ္တက် စီစဥ္ ေဆာင္႐ြက္ကာ လွဴဒါန္း ေဝငွေပးခဲ့သည္။ ေက်း႐ြာ႐ွိ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ားသို႔ အသင္းသားမ်ားတို႔မွ ကိုယ္တိုင္ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည္။ ထပ္မံ၍ တပါတ္လွ်င္ (၃) ႀကိမ္သြားေရာက္ကာ ေရလွဴဒါန္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေက်း႐ြာတြင္လည္း ခိုင္ခံေသာ အုတ္ေရေလွာင္ကန္ႀကီး တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအခ်ိန္ ဤကာလသို႔ေရာက္လာလွ်င္ ေရလွဴဒါန္းလိုသူ အလွဴ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေက်း႐ြာ႐ွိ အုတ္ေရေလွာင္ကန္ႀကီးတြင္ သြားေရာက္၍ ေသာက္/ သံုးေရမ်ား လွဴဒါန္းႏိုင္မည္ ျဖစ္ေတာ့သည္။ ဒလၿမိဳ႕နယ္တဝိုက္႐ွိ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ အဝီစိေရတြင္းမ်ားကို နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ကုန္) မွ သြားေရာက္ တူးေဖာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ ေရခ်ိဳထြက္႐ွိျခင္း လံုးဝ မ႐ွိေခ်။ သံုးေရအတြက္သာ ရ႐ွိခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာျပည္အရပ္ရပ္႐ွိ အခ်ိဳ႕ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္လည္း ေရ႐ွားပါးမႈမ်ား ဤအခ်ိန္ ဤကာလတြင္ ႀကံဳေတြ႕ ခံစားေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရအတြက္ မ်ားစြာ အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း ေရလွဴဒါန္းလိုသူ အလွဴ႐ွင္မ်ားအား တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ဓါတ္ပံုသတင္း - နာေရး ကူညီမွဳအသင္း (ရန္ကုန္) - Apr 27 2012 02:43 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005