ကေနဒါက ပိတ္ဆို႔မွဳ ဆိုင္းငံ့၊ ပိတ္ဆို႔မွဳ ရုတ္သိမ္းရန္ အစီအစဥ္ မရွိလို႔ အေမရိကန္ လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေျပာ

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ့ ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားကို ၂၀၁၂ ဧၿပီလအတြင္း တႏိုင္ငံၿပီး တႏိုင္ငံ ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္း၊ ဆိုင္းငံ့ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနရာ ကေနဒါႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဂၽြန္ ဘက္ဒ္ (John Baird) က ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ဒဏ္ခတ္ပိတ္ဆို႔မွဳကို ဆိုင္းငံ့လိုက္ေၾကာင္း ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။ တခ်ိန္ထဲမွာပဲ နယူးေယာက္အေျခစိုက္ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ အပါအ၀င္ အဖြဲ႕ေပါင္း ၉ ဖြဲ႕က အေမရိကန္သမၼတ ဘာရတ္အိုဘားမားဆီ စာေရးသားေပးပို႔ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရးကိစၥနဲ႔ အျခား စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္အာဏာပိုင္ေတြ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမွဳမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

ထိုသို႔ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္ပတဲ့ ျမန္မာျပည္ဆိုင္ရာ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရးေကာ္မတီ ၾကားနာပြဲတြင္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္ေရးရာဌာန လက္ေထာက္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ကာ့ဒ္ ကမ္းဘဲလ္ (Kurt Campbell) က “လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေရးဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မွဳေတြ ဆက္လက္ ရွိေနသလိုပဲ ျမန္မာနဲ႔ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ရဲ့ စစ္ေရးဆိုင္ရာ ကုန္သြယ္မွဳ ရွိေနတာကလည္း အခက္အခဲ ရွိေနဆဲပါ။ ဒါဟာ ထိပ္တန္း အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးကိစၥ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစိုးရအေပၚမွာ ဆက္ၿပီး ဖိအားေပးေနတုန္းပါပဲ။ ဥေရာပ သမဂၢ၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ ေဒသတြင္းက အဓိကက်တဲ့ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္တဲ့ ေတာင္ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္နဲ႔ ၾသစေတလ်ႏိုင္ငံမ်ားနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ လက္တြဲၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၁၇၁၈ နဲ႔ ၁၈၇၄ တို႔ကို အျပည့္အ၀လိုက္နာဖို႔ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ျမန္မာအာဏာပုိင္မ်ားကိုလည္း အဲဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ (အေမရိကန္ေတြအေနနဲ႔) ဘယ္ေလာက္ အေလးထားတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္နဲ႔ အဲဒီအခ်က္ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး တိုးတက္မွဳေတြ ရဖို႔ အေရးႀကီးတဲ့တြန္းအားျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးပါတယ္“ ဆိုၿပီး ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ မစၥတာ ကမ္းဘဲလ္က “ကၽြန္ေတာ္ ရိုးရိုးေလးပဲ ေျပာပါမယ္။ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွဳကို ရုပ္သိမ္းဖို႔ စိတ္ကူးထားတာ မရွိပါဘူး“ လို႔ အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံျခားေရး ေကာ္မတီကို ေျပာလိုက္သလို “တကယ္လို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွဳေတြ ရပ္တန္႔ေနမယ္၊ ေနာက္ေၾကာင္း ျပန္လွည့္မယ္ဆိုရင္ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္မွဳေတြ၊ ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ စြမ္းအားေတြ အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနရမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ နည္းဗ်ဴဟာရ့ဲ မရွိမျဖစ္တဲ့ အစိတ္အပိုင္းတခုပါ ပဲ“ လို႔လည္း ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။

(အခု ေဖာ္ျပထားတဲ့သတင္းနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ယေန႔ျမန္မာ အယ္ဒီတာ ဦးျမင့္လွိဳင္ရဲ့ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေျခအေနအေပၚ သံုးသပ္ခ်က္နဲ႔ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ ရုပ္သိမ္းျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားကို http://burmatoday.net/news.php?news_ID=314 တြင္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ေန႔ လြတ္လပ္တဲ့အာရွအသံ တနဂၤေႏြစကား၀ိုင္း အစီအစဥ္တြင္ နားဆင္ႏိုင္ပါတယ္။)

ကိုးကား

http://www.international.gc.ca/media/aff/news-communiques/2012/04/24a.aspx?view=d

http://news.yahoo.com/eye-unrest-us-rules-end-myanmar-sanctions-205455997.html

http://foreignaffairs.house.gov/112/HHRG-112-FA05-WState-CampbellK-20120425.pdf

http://www.hrw.org/news/2012/04/24/joint-letter-president-barack-obama-regarding-sanctions-burma
သတင္း - စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မွဳ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကေနဒါ - Apr 26 2012 03:35 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005