လူနာတင္ယာဥ္ႏွင့္ နာေရးတင္ယာဥ္ကို လက္မခံေသာ မင္းတပ္ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး

က်ေနာ္တို ့ခ်င္းျပည္နယ္၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕၊ေတာင္ပုလု ေတာင္တန္းသာသနာျပဳဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ဦးပညာသီရိ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ဘာသာေပါင္းစုံ ကရုဏာ နာေရးကူညီမူအသင္းအတြက္ လူနာတင္ယာဥ္တစီးႏွင့္ နာေရးတင္ယာဥ္တစီးတို ့ကို ဆရာေတာ္ဘုရာႀကီးမွ အသင္းသို႔ လြန္ခဲ့သည့္အပတ္က ေပးအပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ လွဴဒါန္းသည့္အတြက္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ဗုဒၥဘာသာ၀င္မ်ား၊ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္မ်ားအားလံုး ၀မ္းသာေနၾကပါသည္။

၄င္း ယာဥ္ႏွစ္စီးကို အသံုးျပဳၿပီး လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး ကူညီနိုင္ရန္အတြက္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕ ခရိုင္ ျပည္သူ႕ေဆးရုံႀကီး၀င္းအတြင္း ထားရွိရန္ ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအေနႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ေဆးရုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးမ်ိဳးမင္းက လက္မခံသည့္အတြက္ ဆရာေတာ္ႏွင့္တကြ ဒါယိကာ ဒါယိကာမမ်ားအားလံုး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးရံုက ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားအားလံုးလည္း အ့ံၾသၿပီး စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

မင္းတပ္ၿမိဳ႕သားတဦး

(မင္းတပ္ၿမိဳ႕သားတဦး ေပးပို႔တဲ့စာကို စကားလံုး အသံုးအႏွဳန္း ျပဳျပင္ၿပီး ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ - အယ္ဒီတာ)

အယ္ဒီတာထံ ေပးစာ - လူနာတင္ယာဥ္ နာေရးတင္ယာဥ္ မင္းတပ္ ေဆးရံုအုပ္ႀကီး - Apr 25 2012 12:20 AM EST
သတင္းမာတိကာ
ကဗ်ာ မာတိကာ
အႏုပညာသတင္း မာတိကာ
သတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ား ၊ စာေပ ဂီတ အႏုပညာ စာမ်က္ႏွာ ၊ ျမန္မာအသိုင္းအ၀ိုင္းစာမ်က္ႏွာ ၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား
ရန္ကုန္ မိုးေလ၀သ (Rangoon Weather Forecast)Find more about Weather in Rangoon, BM
Click for weather forecast
1 US Dollar = 822 Kyats
အေမရိကန္ ၁ ေဒၚလာ = ျမန္မာေငြ ၈၂၂ က်ပ္
May 3, 2012
since December 12, 2005